MENY
Välj Skola

Ekonomi­programmet

Som ekonom kan du arbeta inom alla sektorer på arbetsmarknaden och inom de mest skiftande områden och befattningar. Kanske vill du bli ekonomiprofessor som Jean Tirole, förra årets vinnare av Ekonomipriset till Alfred Nobels minne, eller privatrådgivare som Alan Greenspan, f.d. ordförande för USA:s centralbank, Federal Reserve.

På Ekonomiprogrammet får du kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen både lokalt och globalt.

Du lär dig att söka och analysera information utifrån samhälls­ekonomiska, företags­ekonomiska och juridiska fråge­ställningar. Du studerar marknadsföring, redovisning och organisation, samt vad som krävs för att starta och driva ett företag. Bland annat kommer du att läsa psykologi, mate­matik, juridik, svenska, engelska, entreprenör­skap och företags­ekonomi.

Programmet är högskole­­förberedande och ger dig många valmöjligheter. Yrken som du kan inrikta dig mot efter utbildningen är ekonom eller jurist inom exempelvis bank, detaljhandel eller försäkrings- och fastighetsförvaltning. Skulle du vilja arbeta utomlands finns det många möjligheter för svenska ekonomer inom internationella organisationer och företag.

Länk: Skolverkets hemsida om

ELEVENS RÖST

“Min personliga handledare hjälpte mig att utveckla mina förmågor och ha koll på mina resultat”

Filip, f.d. elev på Kunskapsgymnasiet

Mirza, Ekonomiprogrammet.

Hur trivs du på Kunskapsgymnasiet?
– Jag trivs jättebra på skolan och med utbildningen. Mina lärare är alltid tillgängliga när jag behöver dem. Jag har också många vänner här.

Varför valde du Ekonomiprogrammet?
– Jag valde ekonomi för att jag tycker det är intressant samt att jag skulle kunna tänka mig att ha ett eget företag i framtiden. Programmet ger mig också många olika yrken att välja emellan.Vad är speciellt med skolan?

– Det jag tycker är speciellt bra på skolan är våra workshops. Anledningen till det är att jag där får hjälp med mina studier och får tid att göra klart mina läxor.

Vilket yrke har du om tio år?
– Jag tror att jag kommer driva ett eget företag eller så kanske jag väljer att utbilda mig vidare till civilekonom.

Årskurs 1

Ekonomiprogrammet inleds med en kurs i företagsekonomi där du lär dig hur man startar och driver ett företag samt vilken roll företagen har i samhället. Du kommer också att träffa olika entreprenörer och göra flera studiebesök.

Årskurs 2

Nu startar dina inriktningkurser med fokus på juridik eller ekonomi. Du fördjupar dina ämnesstudier och knyter kontakter med företag utanför skolan. I kursen Privatjuridik får du grunderna för svenskt och internationellt rättsväsende.

Årskurs 3

Under ditt tredje år får du utveckla och driva ett eget företag genom vårt samarbete med Ung Företagsamhet. Våra elever har varit framgångsrika och vunnit flera priser på Uppsalas ”UF-mässa”.

Ekonomi


​Kursförteckning

Ekonomiinriktning
År 1
År 2
År 3
Gymnasiegemensamma ämnen
 
 
 
Svenska 1/SVA 1
100
 
 
Svenska 2/SVA 2
 
100
 
Svenska 3/SVA 3
 
 
100
Samhällskunskap 1b
100
 
 
Samhällskunskap 2
 
100
 
Historia 1b
100
 
 
Religionskunskap 1
50
 
 
Naturkunskap 1b
 
100
 
Idrott och hälsa 1
100
 
 
Engelska 5
100
 
 
Engelska 6
 
100
 
Matematik 1b
100
 
 
Matematik 2b
 
100
 
Programgemensamma ämnen
 
 
 
Företagsekonomi 1
100
 
 
Privatjuridik
 
100
 
Modernt språk 1/3
100
 
 
Psykologi 1
 
50
 
Inriktningskurser
 
 
 
Företagsekonomi 2
 
100
 
Matematik 3b
 
 
100
Entreprenörskap och företagande
 
 
100
Programfördjupning
 
 
 
Affärsjuridik
 
100
 
Rätten och samhället
 
 
100
Ledarskap och organisation
 
 
100
Gymnasiearbete
 
 
100
Individuella val
 
 
200
 
850
850
800
 
 
 
 
Möjliga kurser att välja som individuellt val:
 
 
 
Engelska 7
100p
 
 
Samhällskunskap 3
100p
 
 
Idrott och hälsa 2
100p
 
 
Moderna språk
100p
 
 
Naturkunskap 2
100p
 
 
Kommunikation
100p
 
 
Geografi 1
100p
 
 
Skrivande (estetisk kurs)
100p
 
 
Politik och hållbart samhällsbyggande
100p
 
 
Filosofi 1
50p
 
 
Religionskunskap 2
50p
 
 
Psykologi 2a
50p
 
 
Matematik 4
100p
 
 
Bild och form 1b
100p
 
 

Juridik


​Kursförteckning

Juridikinriktning
År 1
År 2
År 3
Gymnasiegemensamma ämnen
 
 
 
Svenska 1/SVA 1
100
 
 
Svenska 2/SVA 2
 
100
 
Svenska 3/SVA 3
 
 
100
Samhällskunskap 1b
100
 
 
Samhällskunskap 2
 
100
 
Historia 1b
100
 
 
Religionskunskap 1
50
 
 
Naturkunskap 1b
 
100
 
Idrott och hälsa 1
100
 
 
Engelska 5
100
 
 
Engelska 6
 
100
 
Matematik 1b
100
 
 
Matematik 2b
 
100
 
Programgemensamma ämnen
 
 
 
Företagsekonomi 1
100
 
 
Privatjuridik
 
100
 
Modernt språk 1/3
100
 
 
Psykologi 1
 
50
 
Inriktningskurser
 
 
 
Filosofi 1
 
 
50
Affärsjuridik
 
100
 
Rätten och samhället
 
 
100
Psykologi 2a
 
 
50
Programfördjupning
 
 
 
Företagsekonomi 2
 
100
 
Entreprenörskap och företagande
 
 
100
Ledarskap och organisation
 
 
100
Gymnasiearbete
 
 
100
Individuella val
 
 
200
 
850
850
800
 
 
 
 
Möjliga kurser att välja som individuellt val:
 
 
 
Samhällskunskap 3
100p
 
 
Idrott och hälsa 2
100p
 
 
Engelska 7
100p
 
 
Naturkunskap 2
100p
 
 
Kommunikation
100p
 
 
Geografi 1
100p
 
 
Skrivande (estetisk kurs)
100p
 
 
Politik och hållbart samhällsbyggande
100p
 
 
Matematik 3b
100p
 
 
Matematik 4
100p
 
 
Psykologi 2b + Religionskunskap 2
100p
 
 
Bild och form 1b
100p
 
 
Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Vad erbjuder Kunskapsgymnasiet mig?

Läs mer om vårt arbetssätt här!

Mer information

Kunskapsskolan med grundskolor för årskurs 4-9 och Kunskapsgymnasiet är en del av Kunskapsskolan i Sverige. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden. De första skolorna startades år 2000. Idag har Kunskapsskolan i Sverige 29 grundskolor och sju gymnasier med 1 200 medarbetare och över 12 000 elever.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss