MENY
Välj Skola

Natur­vetenskaps­programmet

Alfred Nobel, uppfinnare av dynamiten, och Marie Curie, fysiker, kemist och tvåfaldig Nobelpristagare, var två av världens mest framstående naturvetare. Även Christer Fuglesang, första svensk i rymden, har en bakgrund som naturvetare. Möjligheterna inom naturvetenskapen är oändliga. Vad drömmer du om?

Naturvetenskaps­programmet består till stor del av teoretiska studier i kemi, fysik, matematik och biologi. Därutöver gör du fältstudier, laborationer och genomför experiment. Miljö- och resursfrågor är en viktig del i utbildningen och du kommer att få analysera behov och utveckla nya idéer. Du lär dig också att läsa och skriva om grund­läggande naturvetenskap på engelska. Naturvetenskaps­programmet ger dig behörighet till de flesta högskole­utbildningar.

Brinner du för naturvetenskap och matematik och vill förena det med en fördjupad förståelse för samhällsfrågor, kan du välja inriktningen Naturvetenskap och samhälle. Exempel på yrken du kan inrikta dig mot efter utbildningen är läkare, forskare eller ingenjör.

Länk: Skolverkets hemsida om

ELEVENS RÖST

“Min personliga handledare hjälpte mig att utveckla mina förmågor och ha koll på mina resultat”

Filip, f.d. elev på Kunskapsgymnasiet

Elala, Naturvetenskapsprogrammet

Varför valde du att gå Naturvetenskapsprogrammet? – Jag var inte säker på vad jag skulle välja, men det slutade med att jag valde naturvetenskapsprogrammet för att det berör många områden. Jag har ett särskilt intresse för biologi och även kemi tycker jag är lockande.



Vad är unikt med Kunskapsgymnasiet?
– Stödet jag får av mina lärare och min personliga handledare. Det ger mig motivation att anta utmaningar och stegvis sätta personliga mål. Dessutom lär jag mig planera och strukturera studierna.

Skulle du rekommendera någon annan att söka Kunskapsgymnasiet?

– Ja, alla som söker en gymnasieskola som är trygg och bra med en skön stämning. Själv har jag älskat mina engagerade lärare och skolans arbetssätt.

Årskurs 1

Under ditt första år introduceras du till naturvetenskapen och ett vetenskapligt arbetssätt. Du lär dig att laborera och studerar materiens uppbyggnad samt bekantar dig med en mer avancerad matematik.

Årskurs 2

Nu studerar du efter din valda program­inriktning och börjar med ämnen som kemi och biologi. Dina studier består av föreläsningar och teoretiskt arbete, men också av praktiskt arbete, som laborationer.

Årskurs 3

I årskurs tre behandlar studierna allt mer avancerade teorier och problem. Du väljer program­fördjupande kurser och genomför ditt gymnasiearbete som ofta har praktiska experiment som utgångspunkt. Laborationer och analyser görs på en högskole­förberedande nivå.

Naturvetenskap


​Kursförteckning

Naturvetenskaplig inriktning

Åk1

Åk2

Åk3



Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100

  

Engelska 6


100


Historia 1b

100



Idrott och hälsa 1


100


Matematik 1c

100



Matematik 2c

50

50



Matematik 3c


100


Religionskunskap 1

50



Samhällskunskap 1b

100



Svenska 1 el. SSAS 1

100



Svenska 2 el. SSAS 2


100


Svenska 3 el. SSAS 3



100

Programgemensamma ämnen

Biologi 1


100


Moderna språk 1/3

100



Kemi 1

100



Fysik 1a


150


Inriktningskurser

Matematik 4



100

Biologi 2



100

Fysik 2



100

Kemi 2



100

Programfördjupning

Ekologi



100

Naturvetenskapligt arbetssätt


100


Gymnasiearbete



100

Individuellt val



200

Möjliga kurser att välja som individuellt val:

Engelska 7



100

Idrott och hälsa 2



100

Moderna språk 2/4



100

Internationella relationer



100

Geografi 1



100

Ledarskap och organisation



100

Matematik 5



100

Kommunikation



100








Naturvetenskap och samhälle


​Kursförteckning

Samhällskunskapsinriktning

Gymnasiegemensamma kurser

Åk 1

Åk 2

Åk 3



Engelska 5

100

  

Engelska 6


100


Historia 1b

100



Idrott och hälsa 1


100


Matematik 1c

100



Matematik 2c

50

50



Matematik 3c


100


Religionskunskap 1

50



Samhällskunskap 1b

100



Svenska 1 el. SSAS 1

100



Svenska 2 el. SSAS 2


100


Svenska 3 el. SSAS 3



100

Programgemensamma karaktärsämnen

Biologi 1


100


Moderna språk 1/3

100



Kemi 1

100



Fysik 1a


150


Inriktningskurser

Samhällskunskap 2


100


Biologi 2



100

Geografi 1



100

Programfördjupning

Historia 2a



100

Naturvetenskapligt arbetssätt


100


Internationella relationer



100

Gymnasiearbete



100

Individuellt val



200

Möjliga kurser att välja som individuellt val:

Engelska 7



100

Estetisk verksamhet - Skrivande



100

Idrott och hälsa 2



100

Moderna språk 2/4



100

Kemi 2



100

Fysik 2



100

Biologi 2



100

Samhällskunskap 3



100

Rätten och samhället



100

Ledarskap och organisation



100

Matematik 4



100

Kommunikation



100




 




Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Vad erbjuder Kunskapsgymnasiet mig?

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss