MENY
Välj Skola

Natur­vetenskaps­programmet

Alfred Nobel, uppfinnare av dynamiten, och Marie Curie, fysiker, kemist och tvåfaldig Nobelpristagare, var två av världens mest framstående naturvetare. Även Christer Fuglesang, första svensk i rymden, har en bakgrund som naturvetare. Möjligheterna inom naturvetenskapen är oändliga. Vad drömmer du om?

Naturvetenskaps­programmet består till stor del av teoretiska studier i kemi, fysik, matematik och biologi. Därutöver gör du fältstudier, laborationer och genomför experiment. Miljö- och resursfrågor är en viktig del i utbildningen och du kommer att få analysera behov och utveckla nya idéer. Du lär dig också att läsa och skriva om grund­läggande naturvetenskap på engelska. Naturvetenskaps­programmet ger dig behörighet till de flesta högskole­utbildningar.

Brinner du för naturvetenskap och matematik och vill förena det med en fördjupad förståelse för samhällsfrågor, kan du välja inriktningen Naturvetenskap och samhälle. Exempel på yrken du kan inrikta dig mot efter utbildningen är läkare, forskare eller ingenjör.

Länk: Skolverkets hemsida om

ELEVENS RÖST

“Min personliga handledare hjälpte mig att utveckla mina förmågor och ha koll på mina resultat”

Filip, f.d. elev på Kunskapsgymnasiet

Joel, Naturvetenskaps­programmet

Varför går du på Natur­vetenskaps­programmet?

– För att jag främst är intresserad av ämnen som fysik och matematik, men även för att det är ett mångsidigt program. Vi läser inte bara klassiska naturämnen, som fysik, biologi och kemi, utan även mycket språk, historia och samhälls­kunskap. Detta gör att man får en helhetsblick över hur man kan använda det vetenskapliga arbetssättet och dess metodik inom i princip vilket ämne som helst.

Varför på Kunskapsgymnasiet?

– Jag gick grundskolan på Kunskapsskolan i Lund och var redan insatt i arbetssättet. Om man likt mig har tydliga mål med vad man vill uppnå under gymnasietiden så är Kunskaps­gymnasiet ett utmärkt val. Studierna är anpassade efter de mål man själv sätter. Det gör att det är lättare att bli motiverad och att prestera så bra som möjligt.

Vilka är dina framtidsplaner?

– Mina framtidsplaner är att läsa vidare på universitetet. Program som jag har funderat på är Läkarprogrammet och Teknisk fysik.

Årskurs 1

Under ditt första år introduceras du till naturvetenskapen och ett vetenskapligt arbetssätt. Du lär dig att laborera och studerar materiens uppbyggnad samt bekantar dig med en mer avancerad matematik.

Årskurs 2

Nu studerar du efter din valda program­inriktning och börjar med ämnen som kemi och biologi. Dina studier består av föreläsningar och teoretiskt arbete, men också av praktiskt arbete, som laborationer.

Årskurs 3

I årskurs tre behandlar studierna allt mer avancerade teorier och problem. Du väljer program­fördjupande kurser och genomför ditt gymnasiearbete som ofta har praktiska experiment som utgångspunkt. Laborationer och analyser görs på en högskole­förberedande nivå.

Naturvetenskap


​Kursförteckning

Naturvetenskaplig inriktning
År 1
År 2
År 3
Gymnasiegemensamma ämnen
 
 
 
Svenska 1/SVA 1
100
 
 
Svenska 2/SVA 2
 
100
 
Svenska 3/SVA 3
 
 
100
Samhällskunskap 1b
100
 
 
Historia 1b
100
 
 
Religionskunskap 1
50
 
 
Idrott och hälsa 1
 
100
 
Engelska 5
100
 
 
Engelska 6
 
100
 
Matematik 1c
100
 
 
Matematik 2c
100
 
 
Matematik 3c
 
100
 
Programgemensamma ämnen
 
 
 
Modernt språk 1/3
100
 
 
Fysik 1
 
150
 
Kemi 1
 
100
 
Biologi 1
100
 
 
Inriktningskurser
 
 
 
Matematik 4
 
100
 
Fysik 2
 
 
100
Kemi 2
 
100
 
Biologi 2
 
 
100
Programfördjupning
 
 
 
Ekologi
 
 
100
Naturvetenskapligt arbetssätt
 
 
100
Gymnasiearbete
 
 
100
Individuella val
 
 
200
 
850
850
800
 
 
 
 
 
 
 
 
Möjliga kurser att välja som individuellt val:
 
 
 
Matematik 5
100p
 
 
Engelska 7
100p
 
 
Idrott och hälsa 2
100p
 
 
Moderna språk
100p
 
 
Skrivande (estetisk kurs)
100p
 
 
Bild och form 1b
100p
 
 
Filosofi 1
50p
 
 
Religionskunskap 2
50p
 
 
Psykologi 1
50p
 
 
Psykologi 2a
50p
 
 
Geografi 1
100p
 
 
Politik och hållbart samhällsbyggande
100p
 
 

Naturvetenskap och samhälle


​Kursförteckning

Samhällsvetenskaplig inriktning
År 1
År 2
År 3
Gymnasiegemensamma ämnen
 
 
 
Svenska 1/SVA 1
100
 
 
Svenska 2/SVA 2
 
100
 
Svenska 3/SVA 3
 
 
100
Samhällskunskap 1b
100
 
 
Historia 1b
100
 
 
Religionskunskap 1
50
 
 
Idrott och hälsa 1
 
100
 
Engelska 5
100
 
 
Engelska 6
 
100
 
Matematik 1c
100
 
 
Matematik 2c
100
 
 
Matematik 3c
 
100
 
Programgemensamma ämnen
 
 
 
Modernt språk 1/3
100
 
 
Fysik 1
 
150
 
Kemi 1
 
100
 
Biologi 1
100
 
 
Inriktningskurser
 
 
 
Biologi 2/Kemi 2/Fysik 2
 
 
100
Geografi 1
 
 
100
Samhällskunskap 2
 
100
 
Programfördjupning
 
 
 
Politik och hållbart samhällsbyggande
 
 
100
Naturvetenskapligt arbetssätt
 
 
100
Historia 2a
 
100
 
Gymnasiearbete
 
 
100
Individuella val
 
 
200
 
850
850
800
Möjliga kurser att välja som individuellt val:
 
 
 
Fysik 2
100p
 
 
Kemi 2
100p
 
 
Biologi 2
100p
 
 
Matematik 4
100p
 
 
Matematik 5
100p
 
 
Ekologi
100p
 
 
Engelska 7
100p
 
 
Samhällskunskap 3
100p
 
 
Idrott och hälsa 2
100p
 
 
Moderna språk
100p
 
 
Kommunikation
100p
 
 
Skrivande (estetisk kurs)
100p
 
 
Bild och form 1b
100p
 
 
Filosofi 1
50p
 
 
Religionskunskap 2
50p
 
 
Psykologi 1
50p
 
 
Psykologi 2a
50p
 
 
Ledarskap och organisation
100p
 
 
Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Vad erbjuder Kunskapsgymnasiet mig?

Läs mer om vårt arbetssätt här!

Mer information

Kunskapsskolan med grundskolor för årskurs 4-9 och Kunskapsgymnasiet är en del av Kunskapsskolan i Sverige. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden. De första skolorna startades år 2000. Idag har Kunskapsskolan i Sverige 29 grundskolor och sju gymnasier med drygt 1 100 medarbetare och över 11 000 elever.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor