MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Linda Eksholm, Rektor

Läs mer

September 2018

Nu är skolan igång igen och på Internationella Kunskapsgymnasiet rullar verksamheten på i full fart!

Många nya, härliga ettor har återigen sökt sig till vår skola vilket vi tycker är fantastiskt roligt, förstås. Internationella Kunskapsgymnasiet växer. I år är vi ungfär 108 elever i årskurs 1 och totalt på skolan cirka 288 elever. Vi har även startat vår nya inriktning på Teknikprogrammet, Informationsteknik och media

Ett nytt spännande och lärorikt läsår väntar!Kick off veckan för våra elever är igång och program för dessa två dagar är skapat av skolan. Kick off veckan innebär att vi samlas kring olika områden för att lära oss mer inom till exempel vetenskapligt skrivande, källkritik och mycket mer. Eleverna kommer också genomföra en mer programinriktad dag. Efter samtal med elever från förra läsåret önskades IKG-dagen tillbaka i dess ursprungsformat där årskurser blandas för att eleverna ska få möjlighet att lära känna varandra mellan årskurserna. Jag vill rikta ett stort tack till elevrådet som lagt ner mycket arbete och tid för att planera och genomföra denna dag. TACK!

Årskurs 3 har sparkat igång sina gymnasiearbeten. Dessa arbeten måste vara godkända och klara för att eleverna ska få ut sin gymnasieexamen. Betygsstegen på arbetet är E och F, men kraven för att uppnå ett E är i det här fallet mycket stringenta. Genom gymnasiearbetet visar eleverna att de är redo för universitets- och högskolestudier vilket deras programval riktar sig mot.

Jag tar här tillfället i akt att även påminna om vår internationella profil som träder i kraft i olika steg och i olika former under hela elevens studietid här på skolan.

 • Excellent command in both Swedish and English
 • Engelska och Svenska är arbetsspråk på skolan
 • Möjlighet att läsa Engelska i snabbare takt så kallad Fast track
 • Språkspecialiseringskurs i Engelska
 • Möjlighet att ta Cambridge Certificate in Advanced English på skolan
 • Vissa kurser läses på engelska
 • Möjlighet att läsa internationell fördjupning på alla fyra program i årskurs 3 (Internationella relationer, Internationell ekonomi b la)
 • Model UN nationellt (årskurs 2) och internationellt (årskurs 2 och 3)
 • The International DaySkolans högtidsdag 13 nov
 • The international Group (årskurs 3)
 • Steglösa kurser i Moderna språk = mer tid
 • Steg 5 i Moderna språk garanteras
 • Språkresa till målspråkslandet i steg 5
 • Gymnasiearbete i Indien för elever i årskurs 3 på Samhällsprogrammet (åker under vårterminen)
 • Gymnasiearbete i Åbo för elever i årskurs 3 på Naturvetenskapliga programmet
 • Utbyteselever, idag har vi 4 stycken

IKG House rules- Be on time - Bring essential material to class - Do not disturb others - Read your school mail regulary - No mobilephones during class

Skolans prioriterade områden läsår 18/19

 1. Aktivt arbeta för att förbättra EHT-arbetet och närvaron
 2. Aktivt fortsätta utveckla och befästa PH –skapets kvaliteter
 3. Arbeta för att öka måluppfyllelsen i samtliga årskurser
 4. Aktivt fortsätta utveckla och förstärka våra program och den Internationella profilen

Höstens viktiga datum:

Autumn Term 2018

❖ Skolstart år 1 21 augusti 10.00

❖ Skolstart år 2, 3 (T4) 22 augusti åk 2 kl. 10.00 åk 3 kl. 11.00 T4 kl.11.30

❖ Föräldramöte åk 1 13 september 18.00-20.00

❖ Föräldramöte åk 2 20 september kl 18.00-19.00

❖ Föräldramöte åk 3 20 september kl 19.00-20.00

❖ Utvecklingssamtal åk 1-3 Vecka 46 (Kallelse via PH)

❖ Höstlov Vecka 44

❖ Höstterminens sista dag 21 december

Jag vill även passa på att hälsa skolans nya medarbetare välkomna till skolan:

Isabella Westerlind undervisar i Svenska, handledare i årskurs 1
Sandra Ljung undervisar i Svenska och Tyska, handledare i årskurs 3
Lola Uceda Guerrero undervisar i Spanska, handledare i årskurs 1
Oliver Pahmp undervisar i Matematik, handledare i årskurs 1 tillsammans med Jessica. Oliver är vikarie för Jonathan Paul som är föräldraledig detta läsår.
Jessica Hamberg är nygammal och undervisar i Fysik och Matematik, handledare i årskurs 1 tillsammans med Oliver

Med hopp om ett trevligt läsår och ett givande samarbete!
Rektor Linda

Sommar 2018

Nu har alla ni fantastiska elever på IKG gått på ett välförtjänt sommarlov där det förhoppningsvis finns utrymme för avkoppling och vila. Bland lärare och övrig personal har läsåret traditionsenligt utvärderats, och nya eller befintliga utvecklingsområden i kurser och på skolan som helhet har utvärderats. Det är ju genom utvärdering och reflektion vi lär oss och utvecklas – som team och som individer.

Även om detta läsår har kommit med många utmaningar där omorganisationen med ny skolledning kanske har varit den största finns det många glädjeämnen. Vi har åkt till Indien med två elever på Samhällsprogrammet, de har gjort en jämförande studie i sitt gymnasiearbete. IKG har samlat ihop ca 15000:- till Sukrupa, tack för allas insatser. 67% av skolans elever svarade på elevenkäten detta ska vi försöka förbättra till nästa läsår. Enkäten är ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete.


 

Vi ser i vår elevenkät på IKG en nöjdhet med skolan där eleverna uttrycker att det finns trygghet och studiero. Eleverna trivs med- och i skolan vilket gläder mig. Vårt arbetssätt sätter eleven i centrum och utgår från att alla i elever kan lyckas med sina studier utifrån deras egna förutsättningar och tillsammans med lärare/PH och elever är jag övertygad om att vi kan förbättra de siffrorna under nästa läsår.

Vi vet att en god relation mellan lärare och elev, där vi har höga förväntningar på varandra och regelbunden återkoppling, också leder till högre måluppfyllelse. Vi har haft ett omtumlande, utmanande men också ett mycket positivt läsår och med våra förbättringar i kombination med andra utvecklingssatsningar ser jag med spänning fram emot nästa läsår.

Men låt oss allesammans först få njuta av sommarledigt där vila kombineras med andra aktiviteter. Stort tack för allt engagemang och hårt arbete. Hoppas du får en riktigt bra sommar.

Sommarhälsningar Linda

Rektorsbrev oktober 2017

Nu är skolan igång igen och på Internationella Kunskapsgymnasiet rullar verksamheten på i (nästan) full fart!

Många nya, härliga ettor har återigen sökt sig till vår skola vilket vi tycker är fantastiskt roligt, förstås. Internationella Kunskapsgymnasiet växer.

Ett nytt spännande och lärorikt läsår väntar! Skolan gör sitt bästa för att leva upp till en av våra deviser Att verka och synas i huvudstaden. Kick off veckan för våra ettor var riktigt bra. Vi hade ett nytt inslag detta år med IKG Walkie Talkie. En dag där eleverna får möjlighet att lära känna varandra över årskurs- och program. Elevrådet gjorde ett fantastiskt arbete med planering och genomförande av denna dag. Eleverna har även haft en programinriktad dag som riktar sig direkt mot kursinnehåll och examensmål i de fyra programmen på skolan. Skolans motto Team, Responsibility, Trust är grundpelaren i vår verksamhet och ska genomsyra kursplaneringar och undervisning och det som sker i våra möten på skolan varje dag.

Årskurs 2 kommer att få gå på teater under året. De ska se Mina drömmars stad (Fogelström). Även skolans lärare ska se pjäsen.

Årskurs 3 har sparkat igång sina gymnasiearbeten. Dessa arbeten måste vara godkända och klara för att eleverna ska få ut sin gymnasieexamen. Betygsstegen på arbetet är E och F, men kraven för att uppnå ett E är i det här fallet mycket stringenta. Genom gymnasiearbetet visar eleverna att de är redo för universitets- och högskolestudier vilket deras program val riktar sig mot.

Internationella besök
Ett par ambassadörer har redan varit på besök på vår skola. Vi har haft Natalya Zlatkina, 3rd Secretary of the Russian embassy som föreläste för eleverna i årskurs 1. Vi har också haft besök av Greg Ventresca, 3rd political officer of US embassy i Stockholm. Han föreläste för eleverna som går i kursen Internationella relationer. Det internationella arbetet på skolan har redan tagit fart. The International group består av elever från åk 3. Dessa elever ska förbereda arbetet med FN-rollspelet Model UN,

vilket Internationella Kunskapsgymnasiet deltar i både hemma på skolan och internationellt genom sessioner både i Rom och Peking. Jag tar här tillfället i akt att påminna om vår internationella profil som träder i kraft i olika steg och i olika former under hela elevens studietid här på skolan.

 • Excellent command in both Swedish and English
 • Engelska och Svenska är arbetsspråk på skolan
 • Möjlighet att läsa Engelska i snabbare takt sk Fast track
 • Språkspecialiseringskurs i Engelska
 • Möjlighet att ta Cambridge Certificate in Advanced English på skolan
 • Vissa kurser läses på engelska
 • Möjlighet att läsa internationell fördjupning på alla fyra program i åk 3 (Internationella relationer, Internationell ekonomi b la)
 • Model UN nationellt (åk 2) och internationellt (åk 2 och 3)
 • The International Day – Skolans högtidsdag 9 nov
 • The international Group (åk 3)
 • Steglösa kurser i Moderna språk = Mer tid
 • Steg 5 i Moderna språk garanteras
 • Språkresa till målspråkslandet i steg 5
 • Gymnasiearbete i Indien för elever i åk 3 på programmen SA och HU (Åker v.6)
 • Utbyteselever
 • Lärarkandidat från EU- Hon heter Shirin och kommer att vara här under ca en månad.

Nya medarbetare
Jag vill passa på att hälsa skolans nya medarbetare välkomna till skolan:
Åsa Hartzell undervisar i Franska och Människans språk, handledare i årskurs 1
Will Riddington undervisar i Engelska och Filosofi, handledare i årskurs 1

Samtliga tillsvidareanställda lärare på Internationella Kunskapsgymnasiet är behöriga och har Lärarlegitimation.

 

Med hopp om ett trevligt läsår och ett givande samarbete!

Rektor Linda

 

Rektorsbrev sommar

Nu har alla ni fantastiska elever på IKG gått på ett välförtjänt sommarlov där det förhoppningsvis finns utrymme för avkoppling och vila. Bland lärare och övrig personal har läsåret traditionsenligt utvärderats, och nya eller befintliga utvecklingsområden i kurser och på skolan som helhet har utvärderats. Det är ju genom utvärdering och reflektion vi lär oss och utvecklas – som team och som individer. Även om detta läsår har kommit med många utmaningar där omorganisationen med ny skolledning kanske har varit den största finns det många glädjeämnen.

Vi ser i vår elevenkät på IKG en stor nöjdhet med skolan där eleverna uttrycker att det finns trygghet och studiero, vilket känns extra kul då vi detta läsår ökade med fler antal elever. Eleverna trivs med- och i skolan vilket gläder mig. Vi vek ner i resultat vad gäller nyttan med PH.

 

 

Vårt arbetssätt sätter eleven i centrum och utgår från att alla i elever kan lyckas med sina studier utifrån deras egna förutsättningar och tillsammans med lärare/PH och elever är jag övertygad om att vi kan vända de siffrorna under nästa läsår.

Vi vet att en god lärar-elevrelation, där vi har höga förväntningar på varandra och regelbunden återkoppling, också leder till högre måluppfyllelse. Enkäten visar på stor nöjdhet med vårt IT- och IKT arbete och Kunskapsskolan fick 2017 ta emot Guldtrappans hedersomnämnande. Vi har haft ett omtumlande, utmanande men också ett mycket positivt läsår och med våra förbättringar i kombination med andra utvecklingssatsningar ser jag med spänning fram emot nästa läsår.

Men låt oss allesammans först få njuta av sommarledigt där vila kombineras med andra aktiviteter. Stort tack för allt engagemang och hårt arbete.

Hoppas du får en riktigt bra sommar.

Sommarhälsningar Linda
Rektor Internationella Kunskapsgymnasiet

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.