MENY
Välj Skola

Att leda dig själv och andra

Bli din egen ledare

På Kunskapsgymnasiet erbjuder vi fem högskole- och ett yrkesförberedande program med olika inriktningar. De förbereder dig för högre studier och ett kommande yrkesliv.
Genom våra yrkesskickliga lärare får du breda ämneskunskaper. En av dina lärare kommer dessutom att vara extra fokuserad på dig i rollen som din studiecoach. Detta för att utveckla din förmåga att leda dig själv.

I coachande samtal, individuellt och i grupp, får du feedback och blir motiverad att hitta de drivkrafter du behöver för att ta egna beslut, planera ditt arbete, jobba mot personliga mål och ta ansvar. På det sättet blir du trygg i att leda dig själv.


 

Elever om att leda sig själv

Så här arbetar vi med ditt självledarskap

Individuell studiecoachning

Genom individuell studiecoachning sätter du och din coach upp mål för hur du ska öka ditt självledarskap. Du får feedback och konkreta tips på hur ska arbeta med din egen målsättning och att leda dig själv. Det kan handla om att genom större självkännedom förstå vilka metoder som gör att du får koll på hur du ska nå de mål du föresatt dig att klara av. Din coach hjälper dig att utveckla strategier och synliggöra din utveckling av ämneskunskaper och förmågor.

Den individuella coachningen syftar till att du ska ska känna dig trygg i att ta en större kontroll över ditt arbete och förbättra dina prestationer. Du och din studiecoach utvärderar ditt självledarskap och omprövar dina strategier om du inte når ända fram.

Den individuella coachningen dig möjlighet att:

 • Hitta din inre motivation
 • Bli den du är - utveckla en kännedom om sig själv
 • Få verktyg för livslångt lärande
 • Definiera mål och hitta sätt att nå dem
 • Planera och organisera din egen tid
 • Förbereda dig inför högskola och universitet
 • Få ett försprång gentemot många andra

Studiecoachning i grupp

Genom studiecoachning i grupp får du bidra till dina klasskamraters utveckling samtidigt som du jobbar med din egen. Tillsammans kommer ni att lära er av lära er av varandra och utforska vad som ger motivation, om drivkrafter, olika strategier och om studieteknik.

Genom olika grupp- och samtalsövningar utvecklas din kunskap om hur en gruppdynamik skapas och hur du i samverkan med andra kan stärka din roll, även individuellt. Genom feedback får du tips på hur andra framgångsrikt löser ett problem och möjlighet att visa andra hur du själv framgångsrikt klarat en svår uppgift.

Coachningen i grupp ger dig möjlighet att:

 • Få verktyg att samarbeta i team
 • Testa olika teamroller
 • Dela med dig av dina egna och få del av andras drivkrafter och motivationsfaktorer
 • Kunskap om och agera i grupprocesser
 • Skapa och utveckla relationer
 • Formulera gemensamma mål och samarbeta för att nå dem

Valbara kurser med inriktning mot ledarskap

Vi kommer också att erbjuda valbara kurser med inriktning på ledarskap. Ledarskap som tema återkommer också på olika sätt i flera andra kurser, t.ex. i samhällsprogrammet i kurser om psykologi, på ekonomiprogrammet kurser om ledarskap om organisation.

Arbetet med din ledarskapsförmåga löper som en röd tråd genom dina tre gymnasieår. I årskurs 1 handlar det mycket om att lära känna dig själv och öka den egna motivationen. I årskurs 3 får du djupare förståelse för hur ledarskap fungerar och får möjlighet att tillämpa det praktiskt i skolarbetet.

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.