MENY
Välj Skola

BETYG OCH KVALITET

Genom en personligt utformad utbildning och tät uppföljning ser vi till att grunderna för resultatet i årskurs tre läggs redan under första året.

God kvalitet är avgörande i skolan

Kunskapsgymnasiets vision är att vara Sveriges bästa skola. Våra övergripande mål är att ha bäst studieresultat, de mest nöjda eleverna och föräldrarna och de bästa och mest nöjda lärarna. Dessutom ska vi ha en sund ekonomi.


För att nå våra högt satta mål är ständig kvalitetsförbättring och pedagogisk utveckling en självklarhet och har en central plats i verksamheten. Genom det fria skolvalet har alla elever rätt att välja vilken skola de vill gå i och det är bara genom hög kvalitet på samtliga områden som vi blir ett attraktivt alternativ för eleverna.

Kontinuerligt kvalitetsarbete

Genom vårt arbetssätt får du de bästa förutsättningarna för att lyckas. Genom en personligt utformad utbildning och tät uppföljning ser vi till att grunderna för resultatet i årskurs tre läggs redan under första året.

Kunskapsresultaten följs i en process där vi flera gånger om året analyserar betygsresultat, resultat på nationella prov samt kunskaps­progression. Syftet är i första hand att se till att eleverna får de kunskaper de ska ha, men även att säkerställa att betygen är rättvisa och korrekta.

I allt kvalitetsarbete ser vi till att dra lärdom från de skolor som lyckas bäst inom ett område och jobbar ständigt på att den kunskapen överförs till andra skolor. Analysarbetet mynnar ut i en verksamhetsplan för kommande år där det framgår vad som är viktigast att prioritera för varje skola och för företaget i stort.
Läs mer i vår kvalitetsrapport

Vi höjer den pedagogiska kvaliteten

På Kunskapsgymnasiet får rektorerna mer utrymme att ägna sig åt pedagogiska frågor därför att administrationen till stor del är samordnad. Rektorerna hos oss behöver inte uppfinna hjulet själva varje gång. Vi vill hellre att de lägger kraften på att höja den pedagogiska kvaliteten och hålla nära kontakt med elever och föräldrar.

Stina Myringer, Pedagogik- och utvecklingschef

Utveckling av pedagogiska arbetsmetoder

På Kunskapsgymnasiet finns en central pedagogik- och utvecklingsavdelning som kontinuerligt utvecklar vårt arbetssätt för att anpassa verksamheten efter de senaste rönen på pedagogikområdet.

Här sker även koordinering och ledning av våra förstelärare och pedagogiska nätverk som engagerar lärare ute på våra skolor.

Några exempel på de projekt som bedrivs är ”Bedömning för lärande” och ”Personlig handledning”.

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.