MENY
Välj Skola

Bakgrund till framtidsförmågorna

Arbetet bakom framtidsförmågorna

För att identifiera de förmågor som vi tror är viktiga för framtiden har vi involverat våra lärare, elever, före detta elever och deras vårdnadshavare samt företrädare för näringslivet, universitet och högskola. Genom intervjuer, fokusgrupper, dokumentstudier och seminarier har vi utgått ifrån ett stort antal förmågor som vi sedan koncentrerat och samlat under sex konkreta framtidsförmågor.

Hur vi identifierade våra framtidsförmågor

Insamling av fakta
Vi inhämtade material och underlag kring vilka förmågor som en elev förväntas utveckla under sin utbildning, som till exempel läs- och skrivförmåga, samt vilka förmågor forskningen och näringslivet tror kommer vara viktiga i framtiden, till exempel självdisciplin.

Katalogisering
I steg två katalogiserade vi materialet och skapade en övergripande struktur.

Sortering och val av förmågor

Definition och justering
Utifrån ett stort antal förmågor valde vi ut ett trettiotal.

Utvärdering
Dessa trettiotel förmågor arbetade vi vidare med och definierade.

Urval och sammanslagning
Med framtiden i fokus slog vi ihop och kombinerade olika förmågor till sex konkreta framtidsförmågor att införliva i vår undervisning. Tillsammans med elevens ämneskunskaper blir de avgörande för att våra elever tryggt och framgångsrikt ska kunna ta sig an framtiden.

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.