MENY
Välj Skola

För elever

Program för Mösspåtagning and Graduation day

Ladda ner som pfd: Program for Mösspåtagning and Graduation day

IKG Studentguide

​Ladda ned som pdf: IKG Studentguide 2018

Ansökan om ledighet

​Ladda ned som pdf: Ansökan om ledighet

IKG House rules/Trivselregler

​Ladda ned som pdf: House rules

Medgivandeblankett

(för elever över 18 år)

Du som fyller 18 år blir i lagens ögon själv ansvarig för din skolgång. Vi på skolan tycker att det är bra om din vårdnadshavare får fortsatt möjlighet att följa din studiesituation och hjälpa dig under gymnasietiden. Du måste då lämna in en Medgivandeblankett för detta till skolan.

Ladda ned som pdf: Medgivandeblankett

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på telefon 0515-86905.
Du måste ringa senast klockan 8.30.

Matsedel

Vi samarbetar med Klein´s Kitchen

Länk: http://www.kleinskitchen.se/skolor/kunskapsgymnasiet-arstadal/

Elevrådets ordförande & elevskyddsombud

Sara Temesgen och Melanie Bojic delar på rollerna!

Frånvarorapport, Föräldrakonto

Internationella Kunskapsgymnasiet använder webblösningen Skola24 för att registrera elevernas frånvaro. Detta ger dig som förälder möjlighet att via inloggning få tillgång till ditt barns frånvaro.

Enligt den nya skollagen som trädde i kraft 1/-11 har du som vårdnadshavare rätt att få information från skolan samma dag om ditt barn är ogiltigt frånvarande. Därför går fr o m detta läsår ett mail direkt från Skola 24 till den mailadress som du har uppgivit till skolan om ditt barn är frånvarande och det inte har rapporterats av dig till skolan. All giltig frånvaro som gäller omyndig elev måste rapporteras in till skolan av dig som vårdnadshavare före kl 08.30. Myndig elev sköter detta själv. Detta är för att vi som skola, eleven och du som vårdnadshavare ska kunna samarbeta kring elevens studiesituation och hjälpa eleven att lyckas i sina studier.

Värdegrundsarbete och likabehandlingsplan

Vårt viktiga värdegrundsarbete - alla olika men ändå lika

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas på IKG. Arbetet för likabehandling (exempelvis vår årliga Likabehandlingsdag med årskurs 1) är en del av vårt värdegrundsarbete.

Detta handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Vi vill med detta skapa ett tillits- och förtroendefullt klimat mellan alla på skolan. Aktiviteter som dessa främjar förståelse och tolerans för olikheter som leder till en känsla av gemenskap och tillhörighet. Detta, i sin tur, avvärjer risker för trakasserier och kränkningar som till exempel diskriminering och attityder gällande rasism, islamofobi, antisemitism, antiziganism. och homofobi.

Elevernas trygghet, trivsel samt förståelse för människors olikheter skapar de bästa förutsättningarna för mognad och bildning

Källa: Skolverket

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ladda ned som pdf: Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Elevhälsa

Skolsköterska/Kurator, Lena Solén

08 - 506 081 38
Till skolan är även en skolpsykolog, skolläkare och specialpedagog knutna. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I elevvårdsteamet ingår även Rektor, Linda Eksholm, samt Biträdande rektor, Armi Tulldahl.

Särskilt stöd

Jag heter Klara Stålnacke och arbetar som lärare i särskilt stöd på Internationella Kunskapsgymnasiet. Mina specialområden är Svenska, Svenska som andra språk, Matematik och Engelska.

Hur ser stödet ut?

Elever kan få enskilt stöd utanför undervisningen men i en inkluderande form.

Hur får jag som elev eller förälder kontakt?

​Antingen via mail klara.stalnacke@kunskapsgymnasiet.se eller genom att du skriver upp dig på bokningslistan som finns på dörren till mitt rum. Kontakt kan även ske genom din PH, ämneslärare, syster Lena eller skolledningen.

Välkommen att ta kontakt vid behov!

Klara Stålnacke

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.