MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Linda Eksholm, Rektor

Läs mer

 

Rektorsbrev sommar

Nu har alla ni fantastiska elever på IKG gått på ett välförtjänt sommarlov där det förhoppningsvis finns utrymme för avkoppling och vila. Bland lärare och övrig personal har läsåret traditionsenligt utvärderats, och nya eller befintliga utvecklingsområden i kurser och på skolan som helhet har utvärderats. Det är ju genom utvärdering och reflektion vi lär oss och utvecklas – som team och som individer. Även om detta läsår har kommit med många utmaningar där omorganisationen med ny skolledning kanske har varit den största finns det många glädjeämnen.

Vi ser i vår elevenkät på IKG en stor nöjdhet med skolan där eleverna uttrycker att det finns trygghet och studiero, vilket känns extra kul då vi detta läsår ökade med fler antal elever. Eleverna trivs med- och i skolan vilket gläder mig. Vi vek ner i resultat vad gäller nyttan med PH.

 

 

Vårt arbetssätt sätter eleven i centrum och utgår från att alla i elever kan lyckas med sina studier utifrån deras egna förutsättningar och tillsammans med lärare/PH och elever är jag övertygad om att vi kan vända de siffrorna under nästa läsår.

Vi vet att en god lärar-elevrelation, där vi har höga förväntningar på varandra och regelbunden återkoppling, också leder till högre måluppfyllelse. Enkäten visar på stor nöjdhet med vårt IT- och IKT arbete och Kunskapsskolan fick 2017 ta emot Guldtrappans hedersomnämnande. Vi har haft ett omtumlande, utmanande men också ett mycket positivt läsår och med våra förbättringar i kombination med andra utvecklingssatsningar ser jag med spänning fram emot nästa läsår.

Men låt oss allesammans först få njuta av sommarledigt där vila kombineras med andra aktiviteter. Stort tack för allt engagemang och hårt arbete.

Hoppas du får en riktigt bra sommar.

Sommarhälsningar Linda
Rektor Internationella Kunskapsgymnasiet

Rektorsbrev december

Efter sju år som rektor för Internationella Kunskapsgymnasiet vill jag nu tacka för mig. Arbetet på skolan har varit oerhört roligt och utvecklande!

Den internationella miljö som Internationella Kunskapsgymnasiet erbjuder stimulerar verkligen och ger både elever och medarbetare en insikt i vad det innebär att agera globalt.

När jag nu har fått chansen att förverkliga en gammal dröm, nämligen att få arbeta med utbildning i ett utvecklingsland, är det ett steg som jag bara måste ta. Jag kommer att öppna en skola i Indien genom Kunskapsskolans försorg.

Min efterträdare på Internationella Kunskapsgymnasiet blir tidigare Biträdande rektor Linda Eksholm. Ny Biträdande rektor blir Armi Tulldahl.

Härmed tackar jag skolans alla fantastiska lärare och övriga medarbetare vilka alla bidragit till att utveckla och positionera Internationella Kunskapsgymnasiet till att bli en viktig aktör i Stockholms gymnasieskolesfär. Jag vill även tacka föräldrar och elever för goda bidrag under åren! Utan elever-ingen skola!

Det är tack vare er elever vi medarbetare går upp på morgonen för att möta en ny stimulerande, spännande och utmanande dag!

Stort tack!
Kiki Jerneheim.

Rektorsbrev oktober & november

Höstlovet står för dörren och välbehövlig ledighet för eleverna. Tiden går fort när man har roligt!

Skolstarten har varit intensiv men mycket rolig. Det är härligt att se så många nya glada ettor i skolan. Vi tog i år emot 100 nya elever i åk 1!

Idag 28/10 publiceras våra omdömen på EDS i form av sk Traffic Lights:

Green =Everything works according to your personal goal
Amber= You are about to reach your personal goal,
Red= You are risking not reaching your personal goal.

En eventuell F-varning ligger separat. Omdömet ger elever, vårdnadshavare och andra lärare en ögonblickbild över studiesituationen I dagsläget. Direkt efter höstlovet följer vi upp med klasskonferenser där vi beslutar om ytterligare extra anpassningar eller särskilt stöd.

Måndag 7/11 direkt efter höstlovet är det hemstudiedag för eleverna och studiedag på skolan för lärarna.

 

Efter lovet väntar skolans högtidsdag The Intenational Day. Då firar vi att vi befinner oss i ett internationellt samanhang. Flera viktiga talare besöker skolan denna dag b la Quaisar Mahmood författare och debattör som för årskurs 1 ska tala om Jakten på svenskheten, Patric Nilsson kommer från UD och ska berätta för tvåorna om vad UD kan bistå svenskar som vistas utomlands med. Till årskurs 3 kommer författaren Ola Wong och samtalar med eleverna om sin bok Pekingsyndromet som eleverna har läst.

Årskurs tre ska även besöka SACO-mässan inom en snar framtid.

Efter höstlovet kommer Armi Tulldahl att börja fasas in i sin roll som Biträdande rektor. Hennes undervisning övertas av Moa Hagafors som arbetade på skolan förra året. Linda Eksholm träder in som rektor på skolan from årsskiftet då jag flyttar till Bangalore, Indien med min man för att starta en skola i Kunskapsskolans regi där.

 

Med hopp om en fortsatt skön höst!
Kiki Jerneheim
Rektor

Rektorsbrev augusti 2016

Hösten sveper plötsligt runt knuten på Internationella Kunskapsgymnasiet mitt i augusti och påminner om tiden som snart kommer.

Alla lärare är på plats och nu jobbar vi intensivt med kompetensutveckling och planering inför skolstart. Skolans fokusområden inför kommande läsår är Språkutvecklande lärande och Vetenskapligt skrivande. Båda områdena är aktuella i skolforskning av idag. Fokusområdena leds av skolans Förstelärare.

Glädjande nog har många elever sökt sig till vår skola. Skolan är i dagsläget full och vi har många elever på reservlistan.

Eleverna i åk 1 kommer under hösten att delta i Ungdomsparlamentet, ett demokratiprojekt anordnat av Stockholm stad. Internationella Kunskapsgymnasiet har haft turen att även detta läsår få vara med i det projektet. Vecka 35 kommer eleverna i åk 1 att ha en kick off vecka med olika aktiviteter anordnade av skolan. B la kommer de att få utmana sina rädslor på Höghöjdsbanan i Hellasgården, eller heja på dem som vågar anta utmaningen. Precis så vill vi att arbetet i skolan ska fungera; Man ska våga anta utmaningar och man ska uppmuntra varandra. Eleverna kommer även under samma vecka att ha en program kick off då de olika programmen profilerar sig. Veckan avslutas med IKG-dagen, en dag för gemenskap för hela skolan för både lärare och elever ur alla årskurser. Dessa är aktiviteter som skolan arrangerar. Jag vill samtidigt varna för ev ”nollningar” som kan arrangeras utanför skolans försorg. Vi varnar alltid eleverna i samtliga årskurser både för att arrangera dessa nollningar och för att delta. Det kan få tråkiga konsekvenser för alla parter om olyckan är framme.

Eleverna i åk 2 kommer under året att delta i en camping inom Idrott 1 samt delta i ett teaterbesök kvällstid tillsammans med sina lärare. Åk 2 kommer även under en vecka under våren att medverka i det schemabrytande FN-rollspelet Model UN. Det är ett rollspel där eleverna får ikläda sig olika medlemsländer i FN samt debattera och argumentera för det landets ståndpunkter i olika frågor i ”Generalförsamlingen”. Detta arbete sker på engelska och på skolan. Några elever kommer även att under våren få representera skolan vid Model UN i Rom.

 

Eleverna i åk 3 kommer under hösten att främst fokusera på sitt Gymnasiearbete vilket är behörighetsgrundande för Universitets- och högskolestudier. De kommer även att besöka SACO-mässan i Älvsjö för att få en klarare uppfattning om fortsatta studier. Basgruppsarbetet kommer, förutom Gymnasiearbetet, att fokusera på ”Livet efter gymnasiet” med besök från olika aktörer som de förmodligen kommer att få stöta på i vuxenlivet såsom bankväsendet, arbetsförmedlingen mm. Några elever som valt att som extra aktivitet tillhöra skolans internationella elevgrupp kommer att få resa till Peking under våren tillsammans med sina lärare för att där delta i Model UN.

Övriga gemensamma aktiveter på skolan under hösten är skolans högtidsdag The International Day i november och Lucia fotbollscupen i december.

Jag påminner om att läsa Elevhandboken 16/17 noga. Där hittar ni svar på många frågor rörande skolans rutiner.

Nya medarbetare för året är Glenn Wouda, lärare i Fysik och Matematik. Glenn har en doktorsexamen, PhD, i Fysik från Uppsala Universitet. Jonathan Paul, lärare i Matematik och Naturkunskap. Jonathan är ursprungligen från Kanada. Han kommer närmast från Internationella Engelska skolan. Liv Sundman är lärare på Teknikprogrammet och i Matematik. Liv fanns även på skolan som vikarie under våren. Vi välkomnar våra nya medarbetare till Internationella Kunskapsgymnasiet!


Varmt välkomna till ett nytt läsår på Internationella Kunskapsgymnasiet!

Rektor Kiki

Rektorsbrev juni

Internationella Kunskapsgymnasiets studenter har i dagarna lämnat skolan och vädrets makter var verkligen på vår sida. Traditionsenligt åkte våra elever i årskurs tre båt på Mälarens vatten. De angjorde vid Liljeholmskajen där anhöriga, släkt och vänner tog emot. Skolans medarbetare tog adjö av eleverna i samband med båtfärden.

Ett skolår är snart till ända även för elever i årskurs ett och två och skolans medarbetare. Alltid så här års vilar ett slags vemod men ändå lättnad över tillvaron i skolan, samtidigt som det är bråda dagar för både lärare och elever ända in i det sista. Avslutning för årskurs ett och två sker fredagen 10 juni kl 9.30.

I skolans årliga enkät visar eleverna på en del utvecklingsområden, ett exempel är skolmaten som eleverna tycker har försämrats under året. Jag kan hålla med. Vi för samtal med vår matleverantör om kvaliteten. Glädjande för oss visar eleverna annars på en nöjdhet med vårt arbetssätt, Min personliga handledare låter mig inte ge upp om det är svårt och Min personliga handledare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete är frågor där eleverna uttrycker stor nöjdhet. För första gången visar även frågan Loggboken hjälper mig i mina studier på ett positivt utfall. Möjligheten att få lära sig att planera blir ett allt viktigare inslag i en modern, hektisk tillvaro där många aktörer slåss om vår uppmärksamhet och tid.

Under våren har skolan tagit emot 10 st nyanlända elever från b la krigets Syrien. Huvudlärare för gruppen är Rawah Zeidan. Till sin hjälp har hon ett flertal av skolans lärare som bidrar till undervisningen på olika sätt. Gruppen undervisas främst i svenska, men även i arabiska, engelska, matematik, livskunskap, sex och samlevnad samt samhällskunskap. Eleverna i årskurs tre som har gått kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering hade som examensarbete att undervisa i b la svensk demokrati och politik. För oss på skolan har eleverna varit ett mycket positivt inslag och ytterligare ett bevis på att Internationella Kunskapsgymnasiet har världen som utgångspunkt i vår verksamhet.

Några elever i årskurs två åkte under våren till Rom som skolans representanter i FN-rollspelet Model UN. Skolans internationella elevgrupp med elever ur årskurs tre åkte till Peking, även de som skolans representanter i Model UN. En tur till Kinesiska muren hanns också med under resan, likaså ett flertal turer till Silk market för shopping, förstås.

Internationella Kunskapsgymnasiet gläds åt att antalet elever som har sökt till skolan inför nästa läsår har ökat. Sökresultatet visar återigen på stigande siffror. För oss som arbetar på skolan är detta ett kvitto på att vi lyckas med det vi gör.

Ett långt och skönt sommarlov väntar våra elever och semestern står för dörren för oss som arbetar på skolan. Vi önskar alla våra elever ett riktigt skönt och härligt sommarlov!

Skolan börjar igen 18/8 kl 10.00 för årskurs 1 och 19/8 för årskurs 2 kl 10 och årskurs 3 kl 11.

Rektor Kiki

Rektorsbrev Januari

Väderrekord efter väderrekord sätts denna vinter. Ena veckan är det den varmaste temperaturen i mannaminne, den andra veckan den kallaste… Nu är skolan åter igång igen efter ledigheten. Höstterminen pågår fram till och med vecka 4 då betygen på höstens kurser sätts.

Skolan är på gång att installera ett nytt inpasseringssystem med brickor istället för portkod. Vi har även skärpt rutinerna för besökare. Alla som besöker skolan måste skriva in sig i administrationen samt bära en besöksbricka. Detta gäller även gamla elever.

Om någon vecka får skolan besök av den danska ambassadören. Han kommer att samtala med eleverna om skillnader och likheter mellan Sverige och Danmark samt även beröra den aktuella flyktingpolitiken.

Årskurs 1 kommer om någon vecka att ha en likabehandlingsdag där skolans värdegrundsarbete står i fokus. Detta arbete är mycket viktigt och är även en del av skolans andra uppdrag , förutom kunskapsuppdraget; Att ”förankra respekt för grundläggande demokratiska värderingar” som det står i läroplanen.

Måndagen den 1/2 har skolans personal studiedag. Vi arbetar intensivt detta år med att säkra medarbetarnas IT-kompetens. Denna dag viker vi helt åt IT-utveckling på olika plan. Eleverna är då lediga.

Vecka 7 kommer samtliga elever i årskurs 2 att delta i FN-rollspelet Model UN. Eleverna ikläder sig olika länders ståndpunkter i aktuella frågor och debatterar och skriver inlagor för att stödja sina argument allt utifrån de olika ländernas ståndpunkter. Allt sker mycket formellet och utifrån en viss mall och agenda. Model UN utförs på engelska. Veckan avslutas med vinterfriluftsdag.

Under våren kommer några elever ur årskurs 2 att representera skolan i ett årligt internationellt FN-rollspel i Rom. Elever ur årskurs 3, internationella gruppen, reser till Peking i mars för att även där representera skolan i ett internationellt FN-rollspel tillsammans med skolor från hela världen. Internationella Kunskapsgymnasiet deltar som enda nordeuropeiska skola.

Jag vill även påminna om att skolans speciallärare Inger Almryd numera finns på plats på skolan varje måndag. Elever i behov kan skriva upp sig på hennes tidsbokningslista vilken finns på dörren där hon sitter. Inger tar emot i rummet mellan syster Lena och Biträdande rektor Linda. Vår studie- och yrkesvägledare Thomas Sjöberg finns på plats i samma rum varannan fredag. Även ha har en tidsbokning på dörren. Det går bra att kontakta både Inger och Thomas via mail. Mailadress finns på skolans hemsida.

Eleverna i årskurs 1 kommer i dagarna att få information om de inriktningsval som de ska göra (gäller ej Humanistiska programmet eller Teknikprogrammet) inför årskurs 2. Samma information kommer föräldrar att få vid föräldramötet torsdag 21/1 kl 18. Årskurs 2 kommer även att få information om de fördjupningskurser som står dem tillbuds i årskurs 3. Här rekommenderar jag elever som är osäkra att ta kontakt med Thomas SYV för att få mer information om behörighetskrav inför universitet och högskola.

Vecka 8 är det dags för Utvecklingssamtal. Kallelse sker via PH till elev.

Jag hoppas att vi får en trevlig termin tillsammans och konstaterar att nu går vi mot ljusare tider!

Rektor Kiki

Rektorsbrev November

Tiden går fort när man har roligt! Höstlovet är redan passerat och vi har fortfarande varmt och härligt höstväder!

Veckan före lovet skedde ju det som inte får ske – ett attentat mot en skola med personal och elev som föll offer för en våldsverkare. Detta attentat har lämnat skolsverige i chock. Så även Internationella Kunskapsgymnasiet. Dagen efter attentatet i Trollhättan höll eleverna en mycket värdig och gripande tyst minut för offren på skolan i Trollhättan. Halloween firades också något nedtonat då vi i skolledningen bad om att eleverna inte skulle vara maskerade eller ha ”blodiga” attribut i sin utklädnad. Dagen blev fin trots allt.

Internationella Kunskapsgymnasiet ser i dagsläget över sina säkerhetsrutiner. Vi har bett vår larmfirma titta på säkrast möjliga inpassering. Idag har skolan portkod, kanske är portkod det allra bästa systemet, kanske kommer vi att bli rekommenderade något annat system. Vi avvaktar vår larmfirmas analys och rekommendationer. Vid besök på skolan av släkt och vänner mm ska tillstånd inhämtas från skolledningen och besökaren måste skriva in sig i en liggare i receptionen samt bära en besöksbricka. Skolan är inte en offentlig plats och vi kan avvisa oönskade besökare.

Strax före lovet kom läsårets första omdömen i form av Traffic lights. Dessa omdömen fungerar som en ögonblicksbild på hur eleverna ligger till i studierna i relation till personliga mål och nationella mål. Det är bra om föräldrar och elever tittar tillsammans på omdömena.

Torsdagen den 5 november firas skolans högtidsdag The International Day. Då bidrar både personal och elever till det internationella firandet som är en del av skolans internationella perspektiv. Bidragen är i form av mat från hela världen, språkkurser, musikinslag, quizz mm. Dagen avslutas kl 13. Under dagen kommer även några föreläsare/besökare till skolan, Ola Wong Svenska dagbladets korrespondent i Kina kommer och föreläser för åk 3 utifrån sin bok Pekingsyndromet, Anne Reath Warren kommer och föreläser för åk 2 om Learning English through another language och åk 1 får besök av den ryska ambassaden.

Årets workshopdagar har varit mycket lyckade! En gång i månaden bryter skolan det ordinarie schemat och dukar upp ett smörgåsbord av ämnen där eleverna får välja de stationer/ämnen som de tycker att de har mest behov av. Flitens lampa lyser verkligen dessa dagar! Vissa elever som pg a frånvaro eller annat gör att de ligger efter i kunskapsmålen kallas till särskilda stationer som kallas ”Back on track” så att de ska få hjälp och möjlighet att komma ikapp. Denna kallelse sker i samråd mellan elev, PH och ämneslärare.

En gång i veckan har skolan sk Mattestuga där elever ges möjlighet att få extra hjälp med matematiken. Mattestugan är på torsdagar mellan 16-17.

Vecka 47 är det utvecklingssamtal och kallelse går ut via PH till eleven. Vi på skolan önskar att så många vårdnadshavare som möjligt ska kunna komma till samtalen då det alltid är bra om skolan och hemmet kan samarbeta kring elevernas studier. De elever som fyllt 18 år måste fylla i en Medgivandeblankett som ger vårdnadshavare tillstånd att ta del av Skola 24 och EDS och som ger skolan rätt att kontakta vårdnadshavare kring studiesituationen. Blanketten finns att hämta på skolans hemsida.

Jag har redan sett julpynt i affärerna. Det är en påminnelse om att vi gått in i höstterminens sista hälft. Redan?

Rektor Kiki

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Vad erbjuder Kunskapsgymnasiet mig?

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.