MENY
Välj Skola

Natur­vetenskaps­programmet

Med en naturvetenskaplig utbildning bakom dig är dina valmöjligheter till högre studier på universitetet och högskolan många. En betydande del av utbildningen består av teoretiska studier i matematik, kemi, fysik och biologi. Du kombinerar teori med fältstudier, laborationer och genomför experimentella

undersökningar. Miljö- och resursfrågor är viktiga och du kommer att få analysera framtidens behov och vara med att utveckla nya idéer. Du lär dig att läsa och skriva grundläggande naturvetenskap på engelska och får en bred matematisk fördjupning. Brinner du för naturvetenskap och matematik väljer du inriktningen Naturvetenskap.

Vi har flera samarbeten med högskolor och organisationer utanför skolan.
Länk: Skolverkets hemsida om

ELEVENS RÖST

“Min personliga handledare hjälpte mig att utveckla mina förmågor och ha koll på mina resultat”

Filip, f.d. elev på Kunskapsgymnasiet

Årskurs 1

Under ditt första år introduceras du till naturvetenskapen och ett vetenskapligt arbetssätt. Du lär dig att laborera, studerar materiens uppbyggnad och bekantar dig med en alltmer avancerad matematik.

Årskurs 2

Andra året präglas av programinriktade kurser som kemi, fysik och biologi. Dina studier är omväxlande och består av föreläsningar, teoretiskt arbete, men också av praktiskt arbete som laborationer.

Årskurs 3

I årskurs tre handlar studierna om allt mer avancerade teorier och problemlösning. Du väljer programfördjupande kurser, en naturvetenskaplig specialiseringskurs och genomför ditt gymnasiearbete som ofta har praktiska experiment som utgångspunkt.

Naturvetenskap


​Kursförteckning

NA - Inriktning Naturvetenskap (NANAT)
 

År 1
825 poäng
Historia 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1
100
Engelska 5
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c
100
Moderna språk (steg 1 eller 3, tyska-franska-spanska)
100
Fysik 1
75

År 2
775
Svenska 2/
Svenska som andraspråk 2
100
Biologi 1
100
Kemi 1
100
Fysik 1 forts.
75
Engelska 6
100
Matematik 2c
100
Matematik 3c
100
Möjligt val – Moderna språk (från programfördjupningspoäng)
100

År 3
900
Svenska 3/
Svenska som andraspråk 3
100
Kemi 2
100
Biologi 2
100
Fysik 2
100
Matematik 4
100
Gymnasiearbete
100
Programfördjupning
100
Individuellt val
200
 
 
Kurser att välja som individuellt val och programfördjupning (år 3)
Poäng
UF-block (kurser i entreprenörskap och företagsekonomi)
300
Affärsjuridik
100
Engelska 7 (med eller utan Cambridgeinriktning)
100
Entreprenörskap
100
Filosofi 1
50
Estetisk kommunikation
100
Företagsekonomi 1
100
Geografi 1
100
Historia 2
100
Idrott och hälsa – idrottsspecialisering 1 och 2 (enbart elever med idrottsprofil)
100/kurs
Idrott och hälsa 2
100
Internationell ekonomi
100
Internationella relationer
100
Kommunikation
100
Ledarskap och organisation
100
Matematik 5
100
Matematik specialisering
100
Moderna språk (upp till steg 5)
100
Modersmål 1-2 och Aktiv tvåspråkighet (kan även ersätta moderna språk)
100/kurs
Naturvetenskaplig specialisering
100
Privatjuridik
100
Psykologi 1
50
Retorik
100
Rätten och samhället
100
Samhällskunskap 2
100
Sociologi
100

Naturvetenskap och samhälle


​Kursförteckning

NA - Inriktning Naturvetenskap och samhälle (NASAM)
 

År 1
825 poäng
Historia 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1
100
Engelska 5
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c
100
Moderna språk (steg 1 eller 3, tyska-franska-spanska)
100
Fysik 1
75

År 2
775
Svenska 2/
Svenska som andraspråk 2
100
Biologi 1
100
Kemi 1
100
Fysik 1 forts.
75
Geografi 1
100
Engelska 6
100
Matematik 2c
100
Möjligt val – Matematik 3c (från år3) el Moderna språk (från programfördjupningspoäng)
100

År 3
900
Samhällskunskap 2
100
Svenska 3/
Svenska som andraspråk 3
100
Kemi 2 eller Biologi 2 eller Fysik 2
100
Matematik 3c
100
Gymnasiearbete
100
Programfördjupning
200
Individuellt val
200
 
 
Kurser att välja som individuellt val och programfördjupning (år 3)
Poäng
UF-block (kurser i entreprenörskap och företagsekonomi)
300
Biologi 2 (om inte läst som obligatorisk)
100
Engelska 7 (med eller utan Cambridgeinriktning)
100
Entreprenörskap
100
Filosofi 1
50
Estetisk kommunikation
100
Fysik 2 (om inte läst som obligatorisk)
100
Företagsekonomi 1
100
Geografi 1
100
Historia 2
100
Idrott och hälsa – idrottsspecialisering 1 och 2 (enbart elever med idrottsprofil)
100/kurs
Idrott och hälsa 2
100
Internationella relationer
100
Kemi 2 (om inte läst som obligatorisk)
100
Kommunikation
100
Ledarskap och organisation
100
Matematik 4-5
100/kurs
Matematik specialisering
100
Moderna språk (upp till steg 5)
100
Modersmål 1-2 och Aktiv tvåspråkighet (kan även ersätta moderna språk)
100/kurs
Naturvetenskaplig specialisering
100
Privatjuridik
100
Psykologi 1
50
Religion 2
50
Retorik
100
Rätten och samhället
100
Samhällskunskap 2
100
Sociologi
100
Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.