Gå till innehåll

Ebba och Nils, Kunskapsgymnasiet Västerås, ser fram emot sin resa till Indien.

Nils och Ebba åker till Indien för att göra sitt gymnasiearbete

I vår ska Ebba och Nils från Kunskapsgymnasiet Västerås åka till Indien och göra sitt gymnasiearbete. Inför avresan samlar de ihop pengar till projektet Sukrupa, som stöttar barn som annars har små möjligheter att gå i skolan.
- Att få chansen att bidra till en bättre skolmiljö i Indien känns väldigt fint, säger Ebba.

I samband med gymnasiearbetet, som görs i år tre, har ett antal elever från Kunskapsgymnasiet fått möjlighet att åka till Bangalore i Indien. Projektet kallas för ”Kunskap for India”.

Syftet är att eleverna ska få möjlighet att se olika samhällsstrukturer, vidga perspektiven och samtidigt samla in material till sina gymnasiearbeten.

- Jag kommer att undersöka vilka typer av rasistiska uttryck de elever jag träffar har upplevt i sin vardag utifrån den norm som råder i det indiska samhället, säger Ebba.

Nils berättar att han istället ska undersöka olika matvanor i Indien.

Underlag till gymnasiearbetet ska Västerås-eleverna bland annat få genom intervjuer med elever som är kopplade till projektet Sukrupa.

Hur valde ni ämnen?
- Jag tog något jag tyckte kändes konkret, säger Nils.
- Och jag är intresserad av hierarkier och då främst sociala konstruktioner, fortsätter Ebba.

Finansiera undervisning

En del av resan är att samla in pengar till just Sukrupa för att finansiera studier och undervisning för barn som annars inte har samma möjligheter att annat gå i skolan. Medlen ska gå till skolmaterial, lärotimmar, underhåll av verksamheten med mera.

- Vår målbild är att ha samlat ihop minst 10 000 kronor att lämna över i samband med vår resa, säger Nils.

Han berättar att han och Ebba har arrangerat fikadagar, armbandsförsäljning och pantinsamling för att nå sitt mål.

Vad ger det er att kunna vara med och bidra i ett sånt här projekt?
- Det känns viktigt att som individ få perspektiv på livet och på hur otroligt privilegierade vi är. Att dessutom få chansen att bidra till en bättre skolmiljö för ett antal barn är ovärderligt. Men vi får även helt andra erfarenheter i till exempel projektledning, marknadsföring och sponsorkontakter, säger Ebba.

Event under öppet hus

Under Kunskapsgymnasiet Västerås öppna hus ska ni arrangera ett event, som är kopplat till Indien-projektet. Vad kommer att hända då?

- Vi kommer att ha spännande tävlingar och andra aktiviteter, som fika- och armbandsförsäljning. Dessutom arrangerar vi ett lotteri samt en auktion. Och så kommer det att finnas en spännande överraskning som tar besökarna med i den förtrollande indiska atmosfären, säger Nils.

Kunskapsgymnasiet Västerås öppna hus äger rum den 11 december mellan klockan 18.00 och 20.00.