Gå till innehåll

Riktlinjer gällande coronasmitta 2020-03-02

Med anledning av coronavirusets fortsatta spridning har Kunskapsskolan tagit fram riktlinjer för hur smittsmidning i skolan ska undvikas.

Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

I nuläget är Folkhälsomyndighetens råd att man kan leva som vanligt och gå till skolan om man känner sig frisk, även om man har varit i ett smittdrababt område. Vi vill dock att rektor ska kontaktas om en elev kan ha blivit exponerad för smitta. Om det av säkerhetsskäl finns anledning att vara i frivillig karantän kan vi komma överens om att skolarbetet ska göras hemifrån. Även elever som tillhör riskgrupper kan efter överenskommelse med skolan få göra skolarbetet hemifrån.

Om det finns risk för att man har fått coronaviruset och man får sjukdomssymtom ska man stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden för vidare råd. Folkhälsomyndigheten har också ett telefonnummer man kan ringa om man har generella frågor, vilket är 113 13.

Folkhalsomyndigheten.se finns också svar på vanliga frågor.