Riktlinjer gällande coronasmitta 2020-04-21

Med anledning av coronavirusets fortsatta spridning har Kunskapsskolans tagit fram riktlinjer för hur smittspridning i skolan ska undvikas.

Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Kunskapsgymnasiet bedriver nu sin undervisning på distans och eleverna har inte möjlighet att vistas i skolans lokaler. I vissa situationer kan vi ta emot ett begränsat antal elever på skolan. Det gäller specifika moment och mindre grupper av elever. Det kan till exempel handla om praktiska examinationer eller praktiska moment i undervisningen som inte går att genomföra på distans. Det gäller också elever med särskilt stöd som har behov av att besöka skolan. Vid dessa tillfällen utformas undervisningsmomenten på ett sätt som minimerar nära kontakt. Eleverna ska vara symtomfria när de kommer till skolan.

Vi har valt att erbjuda våra elever möjligheten att hämta lunch på skolan. Anmälan till detta sker via ett Google Formulär och eleverna får vid en angiven tidpunkt hämta ett matlådor för ett antal dagar. Mer information om hur detta ska gå till på respektive skola får eleverna av rektorn.

Folkhälsomyndigheten har ett telefonnummer man kan ringa om man har generella frågor om Covid-19, vilket är 113 13.

Folkhalsomyndigheten.se finns också svar på vanliga frågor.

Om ni vill komma i kontakt med någon medarbetare på skolan, till exempel skolans elevhälsoteam eller rektor, finns kontaktuppgifter till samtliga medarbetare under respektive skola.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.