Studenten 2020 Kunskapsgymnasiet Norrköping

Under de speciella omständigheter som råder är det viktigt för oss att få till bästa möjliga avslut för studenterna.

Vi har avvaktat med ett beslut kring studenten för att vi hoppats att situationen skulle förändras. Men med tanke på regeringens och Folkhälsomyndighetens råd ser vi inte att det skulle vara möjligt att genomföra en student på vanligt vis. Vi är trots allt glada att kunna hålla studenten den 12 juni, fast i en alternativ form.

För oss är det viktigt att den här dagen blir högtidlig och vi fortsätter därför dialogen med eleverna och studentkommittén i syfte att skapa en fin student. Vi kommer att välkomna eleverna klassvis till skolan. Under dagen kommer vi dela ut examensbevis och stipendier samt genomför elev- och rektorstal. I samband med ceremonin kommer det finnas dryck och lite tilltugg. Dagen avslutas med att eleverna får springa ut på röda mattan, sjunga studentsången och höja mössan i skyn. Utspringet sker med begränsad publik, högst två anhöriga per student. Självklart är det enormt tråkigt att inte alla kan vara på plats, men vi måste alla ta vårt ansvar för att minimera risken för smittspridning.

Högtiden kommer att filmas så att släkt och vänner kan ta del av firandet. Planen är att vi dels streamar utspringet i realtid så övriga kan delta hemifrån men att vi också klipper ihop en film som studenterna får som ett minne av dagen.

Vi kommer att se till att avstånd hålls mellan elevgrupper inne på skolan och vid utspringet. Endast symtomfria besökare, studenter och medarbetare får delta. Tillhör man en riskgrupp bör man inte delta i firandet. Ett detaljerat program för tiderna då varje klass springer ut har skickats ut till alla studenter.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig.

Vänligen,
David Råbesjö
Rektor Kunskapsgymnasiet Norrköping

david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.