Studenten 2020 Kunskapsgymnasiet Uppsala

Det är mycket viktigt för oss att få till ett bra avslut för våra studenter trots att omständigheterna gör att vi inte kan fira som vanligt.

Kunskapsgymnasiets centrala krisgrupp för covid-19 har utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer tagit fram förhållningsregler för studentfirandet för att säkerställa att vi kan genomföra firandet på ett säkert sätt.

Vi kommer att bjuda in en klass i taget för att fira på skolan. Varje student får bjuda in 2 anhöriga som tar emot dem vid utspringet. Studenten ska anmäla vilka två anhöriga som ska komma till utspringet, de anhöriga får enbart stå vid utmarkerade platser på skolans område. Om vi ser att det är många fler som kommer för att ta emot studenterna kommer vi eventuellt att behöva ställa in utspringet så kom ihåg att enbart 2 anmälda per student får vistas på skolområdet. Efter utspringet är det viktigt att snarast möjligt lämna skolans område för att ge plats till nästa klass.

Vi kommer under studenten arrangera individuell fotografering, mösspåtagning, sittande lunch, underhållning och tal samt utspring. Deltagandet är självklart valfritt. Betygen kommer att skickas hem per post vecka 24.

Jag vill även påminna om att det i år inte är lämpligt att anordna champagnefrukost innan studentfirandet på skolan samt att det inte får ordnas några flak. Tänk även på att folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande vikten av att hålla distansen även gäller vid privata tillställningar.

Förhållningsregler för studentfirandet:

  • Hålla distans
  • Enbart friska elever, medarbetare och publik får vistas på skolans område
  • Max 2 anhöriga som ska anmäla sig via eleven
  • De anmälda anhöriga ska stå utanför skolan på markerade platser

Jag tror att vi tillsammans kan få den här dagen att bli både rolig och minnesvärd samtidigt som vi följer myndigheternas riktlinjer!

Mer detaljerad information har skickats ut till eleverna i år tre.


Bästa hälsningar
Maria Szabo
Rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.