Student 2020 Kunskapsgymnasiet Västerås

Årets studentceremoni är gemensamt planerad av skolledning och studentkommitté för att i rådande läge göra det hela så nära studenternas önskemål som möjligt.

Vi tycker alla att vi har kommit fram till en bra lösning inom ramen för Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Studenterna välkomnas till skolan programvis den 5 juni för studentceremonin. På skolan tas studenterna emot av sin studiecoach och en grupp medarbetare. Vi kommer att servera en lättare måltid under ceremonin som sker i mindre grupper.

Varje student är välkommen att ha högst två anhöriga som hämtar upp vid utspringet. Dock vill vi inte att anhöriga ur riskgrupper deltar. Själva mottagandet vid utspringet kommer att vara tydligt markerad och det kommer att finnas värdar på plats som anvisar hur man ska stå. Det är viktigt att tiden hålls då utspringen kommer att ske i olika omgångar med de olika programmen. Studenterna och deras anhöriga måste därför lämna platsen så fort som möjligt. Det är också viktigt att de anhöriga inte kommer för tidigt så att klassernas anhöriga är på plats samtidigt. Utspringet kommer att ske elev för elev med minst två meters mellanrum. Eleven går direkt till sina anhöriga och man lämnar direkt området. Vi vill inte ha några folksamlingar.

Ingen medarbetare, elev eller anhörig deltar om de är sjuka. Under hela firandet är det viktigt att vi är noggranna med att hålla minst två meters avstånd till varandra. Inne på skolan kommer det att finnas handsprit och möjlighet för studenterna att tvätta händerna.

Jag tar för givet att de restriktioner som utfärdats av Folkhälsomyndigheten respekteras så att vi får ett fint och smittfritt firande tillsammans detta märkliga år. Självklart ska rekommendationerna även gälla för det privata firandet som sker efter utspringet.

Ett mer detaljerat program har skickats ut till studenterna och gäller tillsvidare. Skulle Folkhälsomyndigheten komma med nya restriktioner meddelas detta omgående.

När coronarestriktionerna har hävts kommer skolan att bjuda in studenterna till en härlig middag. Vi ser fram emot att då kunna dansa, stoja och krama om varandra.

Bästa hälsningar
Linda Stevadotter
Rektor, Kunskapsgymnasiet Västerås

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.