Gå till innehåll

Sara Törnet, lärare på Kunskapsgymnasiet Göteborg.

Läraren Sara: ”Vårt arbetssätt gör att vi kan sätta varje elev i fokus”

- Jag vill inspirera och påverka mina elever så att de växer som människor.
Möt läraren Sara Törnet, som undervisar i sociologi och psykologi på Kunskapsgymnasiet Göteborg.

Hon är intresserad av människor, hur vi fungerar i olika sociala situationer och varför vi tänker, känner och handlar som vi gör. Därför valde Sara Törnet att utbilda sig till lärare i just sociologi och psykologi.

- När jag sedan ser att mina elever utvecklas och lär sig nya saker under mitt ledarskap känner jag att jag gör något meningsfullt. Under gymnasietiden reflekterar vi mycket kring vilka vi är. Då blir det extra spännande att jobba med just psykologi och sociologi och kunna bidra till att eleverna öppnar upp för nya perspektiv och sätt att förstå både sig själva och sina medmänniskor, säger Sara Törnet.

Hon har arbetat på Kunskapsgymnasiet Göteborg i tre år och gillar sitt jobb.
- Jag tycker att Kunskapsgymnasiet har ett bra arbetssätt, som gör att varje elev sätts i fokus. Att vår skola är relativt liten bidrar också till en stämning där alla känner alla och det är enkelt att skapa personliga relationer. Jag tror att en sådan miljö bidrar till att varje elev känner sig sedd och viktig, säger hon.

En plats där alla respekterar varandra

Sara tycker att en bra skola ska ge eleverna en bra och meningsfull utbildning.
- Men det ska också vara en plats där alla respekterar varandra. Ett tecken på att både elever och lärare trivs tycker jag är när man ser många leenden i korridoren. Då vet man att de som går på skolan mår bra, säger Sara.

Vad tycker du att Kunskapsgymnasiet ger eleverna?
- Stora möjligheter att utvecklas utifrån individuella förutsättningar, bland annat i och med att vi har både studiecoachning och studieforum.

Och vad är det, kan du förklara?
- Studiecoachning innebär att varje elev träffar en lärare 15 minuter varannan vecka för att gå igenom och få hjälp att planera sitt skolarbetet. Här får eleverna stöd och blir coachade genom sina studier. Studieforum är istället vissa timmar varje vecka när du som elev kan komma till lärare i alla ämnen och få hjälp, om det är något du inte förstår eller vill fråga om. Det är väldigt bra.

Saras bästa pluggtips

Vilka är dina favoritlektioner?
- När mina elever har redovisningar som berör och överraskar mig. I kursen ungdomskulturer har vi till exempel ett moment där alla får skriva en egen låttext om hur det är att vara ung i dagens samhälle. Här har det hänt att någon har spelat gitarr, sjungit eller rappat, trots att detta inte var något krav.

Och till sist, har du några bra pluggtips att dela med dig av?
- Lyssna noga på föreläsningen och delta i klassrumsdiskussioner - det är bra att lära av varandra. Fråga också om feedback från lärarna på studieforum innan du lämnar in något. Sedan är det alltid bra att vara i fas med dina uppgifter så att du kan bearbeta och finslipa dem under de sista dagarna innan inlämning.

Läs mer om hur det är att gå på Kunskapsgymnasiet.