Gå till innehåll

Batoul, Kunskapsgymnasiet Uppsala.

Natureleven Batoul: ”Jag har börjat gilla att plugga under gymnasiet”

Hon vill bli läkare, har börjat gilla att plugga under tiden på gymnasiet och uppskattar studiecoachningen, som finns på schemat varannan vecka.
- Där ger läraren dig råd om hur du ska nå dina mål, säger Batoul, som läser naturprogrammet på Kunskapsgymnasiet Uppsala.

Batoul ville gå i en mindre skola för att kunna få mycket hjälp av lärarna under lektionerna. Därför valde hon Kunskapsgymnasiet. Och i och med drömmen att bli läkare blev det naturprogrammet.

- Det bästa med att plugga natur är att vi får labba med kemikalier under kemilektionerna. Det är roligt, säger Batoul.

Hon berättar att hon gillar undervisningen på skolan.

- Vi har alltid genomgångar, sedan tar vi rast beroende på hur lång lektionen är och därefter kan vi ställa frågor om genomgången. Det är ett bra upplägg, säger hon.

”Vi får råd om hur vi ska plugga”

Alla elever på Kunskapsgymnasiet har ju en studiecoach (en lärare), som de träffar enskilt varannan vecka för att få hjälp att planera sitt skolarbete och lägga upp strategier för hur man ska uppnå sina mål. Hur tycker du att det är att ha en studiecoach?
- Det är jättebra, eftersom vi kan prata med vår läraren om allt möjligt och vi elever får råd om hur vi ska plugga och prioritera för att nå våra mål, säger Batoul.

Hon tycker att en bra lärare är någon som är intresserad av sina elever och försöker lära känna dem. Något som bryr sig. Och det är just så hon upplever lärarna på Kunskapsgymnasiet.

- Det brukar umgås med oss och vi får alltid mycket hjälp. Därför är lärarna något av det bästa med skolan.

”Det finns en respekt mellan lärare och elever”

Batoul tycker att det viktigaste för att trivas är bra vänner, bra lärare som förstår och hjälper till.

- Men också att det finns en respekt mellan lärare och elever. Det är viktigt. Mitt tips till den som ska välja gymnasium är därför att låta valet ta tid. Tänk efter noga innan och fundera på vad som är viktigt för dig och vad du vill göra så att du väljer rätt skola och program.

Hur tycker du att du har utvecklas under din tid på Kunskapsgymnasiet?
- Jag har vuxit som person och har börjat gilla att plugga, säger Batoul.

Här kan du läsa mer om hur det är att gå på Kunskapsgymnasiet.