Gå till innehåll

Skolpool är Kunskapsskolans partner och vårdgivare av den medicinska elevhälsan och står för skolsköterskor och skolläkare på de flesta av skolorna.

Pilot med snabbtester på Kunskapsgymnasiet Globen

Nu har de första snabbtesterna för covid-19 tagits på Kunskapsgymnasiet Globen. På bara femton minuter får medarbetarna svar.
– Testerna är ett pilotprojekt för att i ett första steg lära oss mer och se om vi kan fånga upp asymtomatisk smittspridning, säger Fredrik Lindgren, vd på Kunskapsskolan.

Antigentesterna, eller de så kallade snabbtesterna för covid-19, är än så länge bara godkända för professionellt bruk, det måste alltså vara en sjukvårdsutbildad person som utför testet. På Kunskapsgymnasiet Globen finns därför extra bemanning med skolsköterskor från SkolPool under pilotprojektet.

– Samarbetet med SkolPool och deras sjuksköterskor Caroline och Sara har varit smidigt och snabbfotat. Nu är vi i full gång med testningen, säger Kajsa Rehnman, rektor på Kunskapsgymnasiet Globen.

Av praktiska skäl är det bara medarbetarna som testas i nuläget. Faller piloten väl ut kan det på sikt bli aktuellt att hitta former för att även testa elever i olika specifika situationer, till exempel för att snabbt kunna testa en hel klass vid ett bekräftat fall.

– Jag önskar att man hade gjort mer från myndigheternas håll för att underlätta för oss skolor att bedriva verksamhet med våra elever under pandemin. Exempelvis tycker jag att lärare och annan skolpersonal skulle fått vaccinera sig tidigare, som man gjort i en del andra länder. Målet med det här försöket är att få mer kunskap om antigentester och ta reda på om det kan vara en väg för att på ett tidigt stadium hindra uppflammande smittspridning på skolorna, säger Fredrik Lindgren.

Antigentest redo att användas.


Folkhälsomyndigheten utreder om antigentester som man utför på sig själv kan bli aktuellt framöver i skolmiljön, detta eftersom elever under 18 år inte kommer att få vaccin och därför kan det finnas en risk för smittspridning i skolan även efter sommaren.

– Därför är det viktigt att vi, tillsammans med SkolPool, lär oss mer och skapar oss erfarenheter inför framtiden. Förebyggande antigentester som utförs i hemmet av privatpersoner har redan introducerats i andra länder i Europa, till exempel Storbritannien, och jag tror mycket väl att de kan komma att användas mer framöver, säger Fredrik Lindgren.

På Kunskapsgymnasiet Globen kommer pilotprojektet att löpa under maj månad, men redan efter de första dagarna ser man positivt på testningen.

– Jag är stolt över att Kunskapsskolan går i bräschen för detta. Vi är många som tycker att medarbetare i skolan borde ha varit prioriterade i vaccineringen, då vi möter många människors trots pandemin. Testningen skapar trygghet och jag hoppas att pilotprojektet löper på bra så att fler skolor kan använda antigentest när det behövs, säger Kajsa Rehnman.

FAKTA OM TESTERNA

  • Antigentesterna ger svar inom 15 minuter.
  • De har en känslighet på 97,56% och sensitivitet på 99,99%.
  • Vid positivt testresultat följer den testade personen Folkhälsomyndighetens riktlinjer som vid symtom på covid-19, alltså att isolera sig i hemmet och beställa ett PCR-test.

Läs mer: På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om olika typer av tester.