Gå till innehåll

Från vänster: Torbjörn Bindekrans, Mårten Blad, Fredrik Lindgren.

Årets Bindekrans på gymnasiet korad

För tredje året har Kunskapsskolans stora lärarpris – Årets Bindekrans – delats ut till en lärare som utmärker sig extra mycket i sin lärargärning. Årets pristagare på gymnasiet heter Mårten Blad, och undervisar på Kunskapsgymnasiet Norrköping.

Prisutdelare var Torbjörn Bindekrans själv, som var en av dem som lade grunden till Kunskapsskolans pedagogik. Priset delades ut under en högtidlig ceremoni till en välförtjänt vinnare.

– När jag insåg att det var jag som var Årets Bindekrans blev jag lite omtumlad och såklart väldigt glad, säger Mårten Blad.

Bindekransstipendiet består av en premie på 50.000 kronor att använda i valfri fortbildningsinsats.

– Pengarna vill jag helst använda till något som kommer alla mina kollegor till gagn. Jag vill också fördjupa mig inom mina ämnen historia och samhällskunskap, det är nyttigt att få nya synsätt på stoffet efter 17 år i läraryrket.

En stolt Mårten Blad tillsammans med kollegorna på Kunskapsgymnasiet Norrköping.

Årets Bindekrans delas ut till en lärare som utmärker sig genom att bland annat bygga goda relationer med sina elever och få dem att nå längre än de själva tror är möjligt. Hur är då en riktigt bra lärare?

– Dels är det viktigt att tycka att ämnesinnehållet är roligt, så att man kan dela med sig av entusiasmen till eleverna. Dels är det viktigt att vara kommunikativ, med klara förväntningar på eleverna och ett tydligt syfte med undervisningen. Dessutom behöver man vara en tydlig men demokratisk ledare som både för undervisningen framåt och läser av gruppen, säger Mårten Blad.

Att Mårten själv är en skicklig ledare råder det inget tvivel om. På hans skrivbord ligger en lapp som han fått anonymt av några elever. På den har de skrivit så här:

Du är en demokratisk ledare som är respektfull och behandlar oss som vuxna. En ledare som inspirerar istället för att vara boss, tar beslut tillsammans, ger beröm, är kunnig, strukturerad, stöttar och lugnar oss i svåra situationer.

Samma teman återkommer i motiveringen som lästes upp vid prisutdelningen. Den lyder:

Genom många förtroendeuppdrag, långsiktigt arbete och stort engagemang i pedagogiska frågor har han visat att han är en genuint skicklig lärare. Han brinner för läraruppdraget och är noggrann, systematisk och analytisk i sin gärning. Samtidigt tillför han både engagemang och kreativitet och utvecklar sin egen och skolans undervisning. Som positiv kulturbärare bidrar han också till elevers, kollegors och Kunskapsgymnasiets utveckling. På sin egen skola har han dessutom varit med och byggt upp “kunskapsandan”, som ligger till grund för den fina gemenskap, tillit och trygghet som finns bland elever och kollegor.

Om priset

År 2018 instiftade Kunskapsskolan Sverige lärarpriset Årets Bindekrans för att årligen uppmärksamma en medarbetare på Kunskapsskolan och en på Kunskapsgymnasiet som utmärkt sig extra mycket i sin lärargärning.

​​Så här lyder kriterierna för priset:
Årets Bindekrans går till en lärare som systematiskt, med höga förväntningar , stort engagemang och kreativitet, visat på förmågan att bygga goda relationer med sina elever. Läraren har fått eleverna att ta en aktiv roll i sin läroresa, vilket lett till att de nått längre än de trodde var möjligt - både när det gäller ämneskunskaper och förmågor. Årets Bindekrans-lärare är en aktiv, lösnings- och målfokuserad lagspelare som personifierar Kunskapsskolans pedagogiska idé och värderingar.