Gå till innehåll
Danyia.

Danyia tycker att Kunskapsgymnasiets lärare är bra.

“Mina lärare är fantastiska och pedagogiska”

Daniya går naturvetenskapliga programmet på Kunskapsgymnasiet och drömmer om att bli tandläkare eller civilingenjör i framtiden.

Daniya går naturvetenskapliga programmet på Kunskapsgymnasiet.

– Många av mina äldre vänner hade rekommenderat skolan så därför valde jag att gå här, säger hon.

I framtiden drömmer Daniya om att bli en framgångsrik tandläkare eller civilingenjör.

– Naturvetenskapliga programmet öppnar upp möjligheter till alla möjliga yrken, säger hon.

Under tiden Daniya gått på Kunskapsgymnasiet tycker hon att hon har utvecklat sin studieteknik. På Kunskapsgymnasiet finns något som kallas studieforum, vilket är lektionstid där elever har tillgång till lärare i alla ämnen. Där kan eleverna arbeta med uppgifter i det ämne de behöver fokusera extra på.

– Studieforum använder jag för att exempelvis få hjälp med uppkommande prov eller inlämningsuppgifter.

Det bästa med skolan tycker hon är relationen mellan elever och lärare.

– Mina lärare är fantastiska och pedagogiska. Det här är den bästa skolan jag gått på.