MENY
Välj Skola
| Nyheter | Kunskapsskolan ser fram emot fler nyanlända elever

Kunskapsskolan ser fram emot fler nyanlända elever

Friskolor ska få möjlighet att låta nyanlända barn bli antagna vid sidan av skolans ordinarie kö, efter en uppgörelse i frågan mellan regeringen och de borgerliga partierna.
– Det här beskedet har vi väntat på, säger Kunskapsskolans VD Fredrik Lindgren.

Fredrik Lindgren, VD för Kunskapsskolan

Friskolor ska få möjlighet att låta nyanlända elever bli antagna vid sidan av skolans ordinarie kö. Detta genom införande av en så kallad frikvot på max 5 procent av skolan kapacitet, det har regeringen och allianspartierna nu kommit överens om.

– Det var ett skönt besked som vi har väntat på ett tag. Vi har arbetat och planerat för att kunna komma igång med arbetet redan till höstterminens start. Nu kommer inte lagen träda i kraft förrän den 1 november i år, men vi har i alla fall fått tydligare besked och kan på allvar planera och komma vidare.

Tillsatt en central resurs
Kunskapsskolan har arbetat med frågan på bred front länge. Under våren 2016 har Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor inventerat hur de lokala förutsättningarna ser ut för respektive skola i form av lokaler och kompetens. Man har även från skolornas håll tagit en inledande kontakt med sin kommun.

– När det i höstas blev uppenbart att vi som land står inför en stor utmaning satte vi målet att alla våra skolor skulle planera för att kunna ta emot omkring 10 elever per skola i ett första skede, även på fulla skolor. En central resurs har tillsatts i läraren Sara Hillefors som utvecklar hur vi ska arbeta med nyanlända elever och från centralt håll kan stötta skolorna. Vi vill se till att det blir bästa möjliga start och kunskapsutveckling för de nyanlända eleverna.

Hur kommer detta att påverka de elever som står i Kunskapsskolans kö i dag?
– Antagningen till nästa läsår är redan genomförd och de eleverna påverkas givetvis inte. I det första steget tänker vi oss att det blir en ökning av kapaciteten. Alla skolor kommer kanske inte att komma igång samtidigt utan vi kommer genomföra detta allt eftersom vi har möjlighet lokalt. Det måste ske i samarbete med kommunen och där har vi märkt en varierande respons. Jag tror det är bra för integrationen om vi alla hjälper till och att inte vissa skolor ska ta emot alla elever.

Har redan tagit emot nyanlända elever
Kunskapskolan har redan under vårterminen tagit emot drygt 50 nyanlända elever runt om i landet. Det är framför allt Kunskapsskolan i Örebro och Kunskapsgymnasierna i Västerås och Malmö och Internationella Kunskapsgymnasiet i Stockholm som tagit emot eleverna.

– Rektorerna på de skolorna är väldigt positiva och entusiastiska. Det känns riktigt roligt att vi kunnat ta emot så många redan nu under våren. Eleverna är otroligt studiemotiverade och helt inställda på att utbildning är vägen in i samhället. Samtidigt innebär det självklart både små och stora utmaningar som till exempel gymnastikkläder, busskort och boende, problem vi normalt inte behöver engagera oss i.

Olika aspekter i arbetet
Tidigare i år arrangerade Kunskapsskolan en tvådagars konferens runt olika aspekter i arbetet med nyanlända. Alla rektorer samt ytterligare en person från varje skola, som rektor vill ha som nära bollplank i frågan, medverkade.

– Under de dagarna tog vi upp allt från goda exempel från den kommunala världen, juridiska förutsättningar och språkutvecklande undervisning. Men också goda exempel från forskarvärlden, där Nihad Dunar föreläste om att inte se problemen utan se möjligheter!

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.