MENY
Välj Skola
| Nyheter | Rektorn har ordet!

Rektorn har ordet!

Kunskapsgymnasiet Uppsalas rektor Stina Jonsson om händelser på skolan.

Nu har vi snart gjort hälften av höstterminen. Ett lov med välförtjänt vila närmar sig för alla. Det har varit hårt arbete, prov och inlämningar. Lärarna har precis avslutat en avstämning av elevernas aktuella läge just nu i alla kurser de läser. Denna avstämning kommer att återkopplas till elever på PH-samtal eller utvecklingssamtal.

Det har varit en del frågor och kommentarer kring årets schema. Vi hade i fjol ett schema med upplevd mindre “gråtid”. Då vi har många kurser igång så kan det ibland vara så att en enda elev kan begränsa möjligheten att lägga ett pass på en annan position, då uppstår tyvärr den grå tiden för andra elever. Vi håller på med en översyn för att se om vi kan göra några förändringar kring detta.

Utvecklingssamtal
Efter höstlovet så är det dags för utvecklingssamtal. Alla elever under 18 år och elever över 18 år som har lämnat samtycke får också en inbjudan till vårdnadshavare. På samtalet kommer en uppföljning att ske av elevens tidigare uppsatta mål i förhållande till den prestation eleven hittills visat i respektive kurs. Uppföljningen blir för en del en väckarklocka och för andra en bekräftelse att man är på rätt väg. Tanken med uppföljningen är att om en elev inte är i fas med sin målsättning så ska lämpliga åtgärder föreslås och vidtas. Ibland kan det också vara så att ett mål kan behöva justeras.

Framtidsförmågor
Vi har under hösten påbörjat det projekt kring framtidsförmågor som jag skrev om i våras. Vi har arbetat på bl.a. basgruppssamlingar med olika aktiviteter för att synliggöra framtidsförmågornas innebörd. Eleverna kommer med sin personliga handledare att sätta upp mål för vilken/vilka framtidsförmågor som är viktigast för dem att utveckla just nu. Arbetet med framtidsförmågorna handlar om att skapa förutsättningar för alla elever att utveckla förmågor som vi tror är viktiga för att leva ett gott liv i framtiden.

Framtidsförmågorna är något vi vill ska genomsyra hela skoldagen: från basgruppssamling, till undervisning, till ph-samtal. De ska vara ett naturligt inslag i våra elevers skolvardag. Vi är precis i startfasen. Våra framtidsförmågor är: Lära att lära, Samarbeta, Agera globalt, Visa handlingskraft, Vara innovativ, Leva digitalt.

Kunskapsporten och digital loggbok
Kunskapsporten har uppdaterats med nytt utseende och nya funktioner. Alla elever på gymnasiet har fått en ny startsida där innehållet har flyttats om. Kopplat till den finns den digitala loggboken som vi väntat på länge! Äntligen! Loggboken består av främst två delar, schema och veckoplanerare.

Veckoplaneraren är byggd så att det som finns i den fysiska loggboken också finns digitalt. Det betyder att man kan skriva in lär- och arbetsmål på veckobasis. I rutorna under målen/uppgifterna finns utrymme för strategier och utvärdering. All data sparas, och genom att ”bläddra” med pilarna kan man gå fram och tillbaka i veckorna.

Det finns en stark koppling mellan Kunskapsporten och loggboken. Vi kommer under hösten att förbereda oss för att flytta över kursmaterial till Kunskapsporten för att eleverna ska kunna arbeta fullt ut med den digitala loggboken from januari. Det finns många finesser, bla att eleven genom att ”kryssa” för de uppgifter man ska jobba med så hamnar dessa direkt i veckoplaneraren. Vi tror att detta kommer att bli ett väldigt bra hjälpmedel för eleverna i skolarbetet.

Studiedag 28/9
Vi hade en mycket inspirerande och lärorik studiedag den 28 september under ledning av Per Måhl. Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och bedömning. Han har arbetat som lärare och skrivit artiklar och böcker kring bedömning och betygssättning. Vi har ett prioriterat område i vår Kvalitetsplan för året att bli ännu bättre på att tydliggöra kunskapskraven för eleverna. Vi tror att det är mycket viktigt för eleverna i arbetet att veta var de är på väg. Det måste vara tydligt vad de ska kunna då de arbetat klart med ett arbetsområde. Vi fick mycket bra input i vårt arbete den här dagen. Under dagen deltog också lärarna från vår gymnasieskola i Västerås. Det blev ett bra utbyte mellan lärarna kring just dessa frågor.

Digital kompetens
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för gymnasieutbildningen. De nya skrivningarna ska bidra till att elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Skolverkets vision år 2022 för den obligatoriska skolan är att alla elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Man vill också att skolväsendet ska präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018. Vi håller på och förbereder oss inför detta och kommer att ha kompetensutveckling för berörda lärare. Vi kopplar även detta till vårt projekt om framtidsförmågor som eleverna och lärarna arbetar med just nu. En av våra framtidsförmågor handlar just om “Att leva digitalt”.

Julavslutning
Vi kommer att ha avslutning den 20 december direkt i anslutning till skoldagens slut. Vi har ordinarie undervisning fram till kl. 15:00, sedan avslutar vi basgrupps- och årskursvis kl 15:00-16:00. Därefter är det jullov.

Jag önskar alla ett härligt lov!

Med vänlig hälsning,

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Vad erbjuder Kunskapsgymnasiet mig?

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss