MENY
Välj Skola
| Nyheter | Rektorn har ordet!

Rektorn har ordet!

Kunskapsgymnasiet Uppsalas rektor Stina Jonsson om händelser på skolan.

Nu närmar vi oss målgången på detta läsår. Vi har bara en dag kvar tillsammans med eleverna i åk 3. Imorgon tar de studenten. Det känns både bra och lite ledsamt. Efter att ha tillbringat tre år tillsammans så blir det alltid ett tomrum efter dem som lämnar oss. Efter studenten väntar friheten att välja att göra det man vill. Ett avslut, men också början på något nytt. Vi tackar för den här tiden vi haft tillsammans och önskar dem lycka till!

Schema och kurstid
Vårt arbete med förberedelser inför nästa läsår är redan i full gång. I vårens elevenkät svarade 43% av eleverna svarsalternativen 4-5, på en femgradig skala, att de var nöjda med sitt schema. Vi är absolut inte nöjda med det och har lagt väldigt mycket tid på att arbeta fram ett bättre elevschema till nästa läsår.

Vi kommer att lägga ut mer fast tid till varje kurs och minska på workshop. Eleverna har både i samtal på skolan samt i enkäten lyft fram att man upplevt det som trångt och rörigt under workshoptiden. Därför minskar vi den tiden och vi kommer istället att kalla den för studieforum. Dit kommer de elever som vill och behöver att kunna gå för att få mer lärarstöd i studierna. Vi lägger ut den obligatoriska tiden i det fasta schemat, studieforum kommer att finnas utöver det.

Kopplat till schemat så har vi också lokalfrågan. Tyvärr så blev den lokal vi skulle hyra inte ett alternativ. Den gick inte att anpassa för en skola. Vi har dock inte gett upp och letandet efter ny lokal pågår hela tiden.

Nöjdheten med skolan
Vi är mycket glada över enkätresultatet på frågan att skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, vi ser en ökning med 11%-enheter på svarsalternativen 4-5 samma sak gäller upplevelsen av att vi har en bra skolmiljö. Vi har tappat mycket på upplevelsen av nyttan med loggboken, -21%-enheter, det känner vi oss inte alls nöjda med. Vi vet att en bra planering ligger till grund för lyckade studier, planering är också en framtidsförmåga som är väldigt bra att ha med sig, så därför kommer vi att lägga tid och kraft på att stödja eleverna i användandet av den digitala loggboken from terminsstart i augusti.

Eleverna har i sina enkätsvar lyft fram många positiva saker med skolan, här kommer några exempel: EDS: Man får koll på hur saker och ting ligger till. Den ligger inte långt från centralen, lärarna är bra. Maten är god. Personalen är trevlig, bra lokaler. Man får vara den man är. Det är en väldigt familjär skola, lärarna lägger verkligen ner tid på att förklara saker som känns svåra och man får hjälp för att nå sina mål. Det är en relativt liten skola och då blir det enklare att lära känna varandra och man får även en bra relation till lärarna Att det är bra undervisning och en bra miljö i skolan. Det är fina lokaler och bra sätt att arbeta på. Man kommer utveckla sina förmågor i den här skolan. Stämningen, lärarna och själva sättet som man arbetar på. Skolans mindre miljö ger en bättre lärarkontakt och utförlig samt relevant kritik på skolarbete, vilket uppmanar individuell förbättring. Den lugna miljön gör att man ska känna att man är bättre koncentrerad och mer arbetsinriktad. Vi känner oss väldigt glada över detta!

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Den 25 maj började EU:s nya personuppgiftslagstiftning gälla. Som jag skrev i det förra rektorsbrevet så är vi väl förberedda och har säkra system för elevdokumentation och hantering av personuppgifter. En förändring är att vi inte har rätt att skriva känsliga uppgifter i mejl. Det kan därför hända att vi kontaktar er via mejl och ber att ni ringer upp, utan att vi kan tala om vad saken gäller i mejlet.

GDPR innebär också att det blir betydligt högre krav på publicering av namn och bild på till exempel webbsida, intranät och sociala medier. Vi vill förstås fortsätta dela med oss av vår verksamhet och därför har eleverna fått skriva på nya samtycken för bilder. Tyvärr har vi fått ta bort en hel del gamla bilder eftersom vi inte kan få in samtycken för sådant som ligger alltför långt tillbaka i tiden.

Medarbetarförändringar
Jag kommer under hösten att ha tjänst som tillförordnad chef för våra gymnasieskolor. Under den tiden så kommer Maria Szabo att vara tillförordnad rektor på skolan. Jag kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med Maria, men jag kommer att ha min arbetsplats på vårt huvudkontor i Stockholm.

Roje Torosian kommer inte att arbeta kvar hos oss i höst, Roje ska studera. Som ersättare har vi tillsvidareanställt Lars Grahm. Lars har arbetat som lärare på teknikprogrammet i Södertälje med samma inriktning som vårt, han kommer fortsättningsvis att vara programansvarig för NCC Teknikprogram. Lars är legitimerad och erfaren lärare. Han har varit på skolan och hälsat på och träffat några av eleverna. Vi ser fram emot att han börjar hos oss.

Vår skolsköterska Susanne Nordberg Alm slutar på skolan i juni, rekrytering av ersättare pågår. Elin Granat vår studie- och yrkesvägledare samt Carl-Henrik Elenström kommer tillbaka från föräldraledighet. Carl-Henrik kommer att tillhöra arbetslag 3, han kommer att ha PH-samtal i åk 3 och kommer också att tjänstgöra en dag per vecka som biträdande rektor.

Joakim “ Dala” Dahlström kommer att vara föräldraledig under hösten. Karolina Nilsson kommer att vara vikarie på idrotten, när det gäller Dalas PH-elever så återkommer vi kring vem som ta över ansvaret för dem. Hanna Wejryd som i år har tillhört arbetslag 2 och haft PH-samtal i åk 2 byter till arbetslag 1 och kommer att ha PH-samtal i åk 1.

CSN
Vi vill redan nu flagga för förändrad rutin kring bidraget från CSN till hösten. I år har elever med hög frånvaro fått en varning första tillfället det uppmärksammats att eleven har hög frånvaro från skolan. Det är inget krav från CSN utan en rutin vi själva skapat, nu väljer vi dock att ta bort den. Vi vet att elever med hög närvaro i skolan lyckas bäst. Vi vill påminna om vikten av närvaro i skolan för att få behålla sitt studiebidrag från CSN. Vi har månatliga uppföljningar av närvaron och följer CSN:s direktiv kring vilken frånvaro som är acceptabel för att få behålla sitt bidrag.

Att ha koll på

Studenten 5 juni: utspring kl. 13:00 på baksidan, åk 1-2 lediga

Skolavslutning åk 1-2 8 juni

Skolstart 20 augusti, åk 1 kl. 9:00, åk 2 kl. 11:30, åk 3 kl. 13:00 samtliga samlas först i Dag H.

Tack för ett gott samarbete under läsåret.

Ha en härlig sommar!

Bästa hälsningar,

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Vad erbjuder Kunskapsgymnasiet mig?

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.