MENY
Välj Skola
| Nyheter | Rektorn har ordet!

Rektorn har ordet!

Kunskapsgymnasiet Västerås rektor Linda Stevadotter om händelser på skolan.

Oktober 2018

Hejsan!
Det är dags för mig att författa årets första rektorsbrev. Jag vill inleda med att säga varmt välkommen alla nya föräldrar till en kunskapselev! Om det är något du undrar eller har åsikter om kan du kontakta ditt barns handledare, arbetslagsledare eller mig. Samtliga mejladresser finns på hemsidan under “medarbetare”. Vi svarar alltid så snabbt vi kan.

I dagsläget har vi ca 250 elever på skolan. Vi är glada över att vi har så många syskon och släktingar till tidigare elever som börjar hos oss. I åk 1 har vi kö, något som inte är så vanligt på gymnasiet.

Utveckling av Kunskapsgymnasiet
Det här läsåret kommer vi att genomgå en organisationsförändring. Det är något samtliga Kunskapsgymnasier kommer att göra under nästa läsår men vår skola kändes redo redan nu. Bakgrunden till förändringen är att de större elevkullarna gjort att det blivit svårare att genomföra det tidigare konceptet med obligatoriska workshoppass. Dessa pass har blivit fyllda till bredden och lärarna har inte hunnit med att hjälpa alla elever på ett tillfredsställande sätt. Vi har nu i stället för de sex timmarna obligatoriska workshoppass lagt en extra timme undervisning per kurs och vecka. Naturligtvis är dessa lektioner lärarledda och grupperna blir högst 30 elever stora. Gruppernas storlek gör att lärarna kan ge alla elever det stöd de behöver. Utöver de tre extra timmarna undervisning/vecka/kurs erbjuds eleverna fyra valbara workshops/vecka som är lärarbemannade men dessa timmar är valbara. Riskerar eleven F kommer dessa gör vi dock dessa workshops obligatoriska.

 

Vi har dessutom utvecklat ph-samtalet genom att göra ett bra verktyg ännu bättre. Det gör vi genom att eleverna har individuella samtal med sin lärare varannan vecka och varannan vecka har de coachning i mindre grupper. På så sätt får eleverna lyssna in varandra, reflektera över varandras synpunkter och stötta och hjälpa varandra i planering med mera. Dessa grupper är utformade programvis för att coachningen ska fungera med deras schema.

Jag och biträdande rektor Christian besökte årskurserna för att presentera den nya organisationen vid läsårsstart och vi möttes av positiva reaktioner. Vi kommer att utvärdera det hela under hösten och återkoppla till eleverna. Med den nya organisationen tror jag att vår måluppfyllelse stärks ytterligare och att elevernas upplevelse av stress minskar då de får större tillgång till lärarna i mindre undervisningsgrupper.

Elevhälsa
Vi har i år kartlagt varje elev på skolan i början av terminen för att kunna sätta in tidiga insatser vid behov. Samtliga lärare har granskat samtliga elever hen undervisar och har markerat oro om eleven till exempel har hög frånvaro, verkar vara ensam eller har visat på någon svårighet i undervisningssituationer eller socialt. Alla skolans elever är kartlagda och kommer att följas upp av elevhälsoteamet under läsåret. Tidigare har handledare och lärare anmält oro för elev till elevhälsoteamet men nu har alltså lärare samt handledare sett över varje elevs mående. Det här är ett system vi redan använder angående elevernas måluppfyllese. Fyra gånger per läsår ser lärarna över varje elevs mående, målsättningar och om eleven ligger i linje med sina mål. Om så inte är fallet görs en markering och punktinsatser görs. Nu kan vi alltså tydligt och metodiskt följa såväl elevernas måluppfyllelse OCH mående på ett säkert sätt. Något som behövs nu när skolan växer.

Kalendarium för höstterminen hittar du här på vår hemsida.

I nästa rektorsbrev kommer jag att berätta kort om våra internationella utbyten och samarbeten med elevresor till Åbo, Indien, England och hur vi arbetar med integration på skolan.

Som sagt, vid frågor eller funderingar - skicka mig ett mejl. Jag svarar snabbt!

Vänligen
Linda Stevadotter
Rektor
E-post: linda.stevadotter@kunskapsgymnasiet.se

Tillbaka till Kunskapgymnasiet Västerås

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.