MENY
Välj Skola
| Nyheter | Rektorn har ordet!

Rektorn har ordet!

Kunskapsgymnasiet Uppsalas tillförordnade rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari

I dagarna har vi precis haft skolans tredje öppna hus där både lärare och elever har varit med och gjort ett fantastiskt arbete. Stort tack till er!

Gymnasieantagningen har öppnat och i skrivande stund har ungefär 30% av eleverna i årskurs 9 gjort sina val. Vi följer med spänning antagningsstatistiken och ser redan nu att det är ett flertal elever som har valt vår skola som förstahandsval.

Skolan har nu gått in i nästa fas av vår organisationsutveckling. Vi har bytt ut begreppet personlig handledare med individuell studiecoach. I början var vi alla lite ovana med det nya begreppet men nu börjar både lärare och elever att vänja sig. Den nya organisationsmodellen riktar även in sig på ledarskap som kommer att implementeras under studiegruppstid med start höstterminen 2019.

Individuellt val inför årskurs 3
Nu har alla elever i årskurs 2 gjort sina individuella val. Processen med att strukturera valen kommer att ta lite tid. Eleverna kommer att få veta vilka kurser de har fått under mars månad. Alla elever som läser på gymnasiet ska läsa 2500 poäng. Om en elev redan har läst fler kurser än planerat i årskurs 1 och 2 behöver de lämna in en ansökan om utökad studieplan till mig. Vår studie - och yrkesvägledare Elin Granat har kontaktat alla elever det berör.

Nationella prov
Under vårterminen kommer elever i årskurs 2 och 3 att skriva nationella prov i kurserna ma2b, ma3b, ma4, en6, sve/sva3. De nationella proven är till för att stödja den likvärdiga och rättvisa bedömningen av elevernas kunskaper. Skolverket har givit ut nya allmänna råd om betyg och betygsättning. Resultatet på de nationella proven ska särskilt beaktas vid betygsättningen och vara ett stöd vid betygsättningen. Anledningen är att de nationella proven är välkonstruerade, noga beprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygsättningen. På Skolverket hittar du mer information gällande betyg och betygsättning för gymnasieskolan.

Digitalisering av nationella prov
Vår skola är en av 100 skolor som Skolverket valt ut att ingå i en försöksverksamhet för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten inleddes i höstas genom att vi har utvärderat skolans digitala delar genom skattningsverktyget LIKA för att kunna vara med som pilotskola. Under kommande 2 år kommer även eleverna att vara delaktiga i utvecklingen av de digitala nationella proven. Det känns roligt att vi får vara med i projektet och vi ska bidra så mycket vi kan med vår input för att det ska byggas upp ett bra och säkert system för att utföra proven.

Enkäter
Nu är det snart dags för årets stora elevenkät. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Enkäten startar måndagen den 4 mars och stänger tidigt på morgonen den 18 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

Viktiga datum
Studenten 5 juni: utspring kl. 13:00 på baksidan, åk 1-2 lediga
Skolavslutning årskurs 1 & 2 onsdag den 12 juni

Med vänlig hälsning,
Maria Szabo
Rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.