Gå till innehåll

Elevhälsa på Kunskapsgymnasiet

På var och en av Kunskapsgymnasiets skolor finns ett kompetent elevhälsoteam som stödjer elevernas medicinska, psykosociala och studiesociala situation.

Elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation för alla elever. Hos oss är elevhälsan central och ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete. Varje skola har ett kompetent elevhälsoteam som stödjer elevernas medicinska, psykosociala och studiesociala situation.

Våra pedagoger samverkar med elevhälsan
Våra pedagoger samverkar med elevhälsans medarbetare i tvärprofessionella team. I elevhälsoarbetet samarbetar vi även med elevens vårdnadshavare för att tidigt uppmärksamma eventuella behov av stöd.

Våra elevhälsoteam
Våra elevhälsoteam har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. Information om varje skolas elevhälsoteam finns på respektive skolsida.