MENY
Välj Skola

Kunskapsgymnasiet

Rutiner för klagomål vid Kunskapsgymnasiet

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

På Kunskapsgymnasiet gäller följande:

1. Elever, förälder eller vårdnadshavare som är missnöjda med och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig direkt till sin personliga handledare. Den personliga handledaren kommer ta då emot klagomålet och utreda och åtgärda detta tillsammans med berörda ämneslärare. I de fall klagomålet rör eventuella personalärenden lämnar den personliga handledaren ärendet direkt till rektor.

2. I de fall då personliga handledaren inte lyckats åtgärda klagomålet ska den ta det vidare till rektor. Om elev, förälder eller vårdnadshavare inte har fått sitt klagomål åtgärdat av den personliga handledaren ska de då vända sig vidare till rektor.

3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

4. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

5. Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som rektor vidtagit eller om rektor anser att frågan bör avgöras av

Kunskapsskolan centralt, ska saken föras vidare till gymnasiechef.

6. Gymnasiechef tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Klagomålsanmälan

Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektor vidtagit fyll i nedanstående och klicka på skicka så kommer ärendet föras vidare till gymnasiechef:


Namn


Skolans namn

Beskriv vad som har hänt och när


Namn och befattningVill du skicka med ett dokument? Ladda upp det här.
Hur behandlas mina personuppgifter? Du kan lämna ditt klagomål anonymt, men huvudmannen för Kunskapsgymnasiet kan hjälpa dig snabbare om du lämnar uppgifter om vem du är.
Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.