Elevhälsa

Kunskapsgymnasiet Globens elevhälsoteam har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare. Rektorn leder elevhälsoteamet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation för alla elever och arbetar aktivt för att förebygga och främja elevhälsa på skolan.

Eleven sätts alltid i centrum och vid behov arbetar elevhälsan även åtgärdande för att alla elever ska få möjligheten att lyckas med sina studier.

Våra pedagoger samverkar med elevhälsans medarbetare. I elevhälsoarbetet samarbetar vi även med elevens vårdnadshavare för att tidigt uppmärksamma eventuella behov av stöd.

Följande personer ingår i vår skolas team.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.