Rektorn har ordet november -
Globen

Viktig information om hanteringen av covid-19

November 2020

Hej,

Smittspridningen av covid-19 i samhället fortsätter och vi kan nu se att vi på Kunskapsgymnasiet Globen påverkas i större grad. Vi har större frånvaro än vanligt på skolan, de flesta som är frånvarande har lindriga förkylningssymtom. Vi har något enstaka fall av bekräftat covid-19 med koppling till skolan men vi har än så länge inte haft ett fall där smittskyddet har bedömt att det finns en förhöjd smittrisk på skolan. Vi ser också att det blir allt svårare för dem med symtom att få tag på tider för att testa sig för covid-19.

Jag vill med anledning av ovan förtydliga vad som gäller på Kunskapsgymnasiet Globen.

Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för skolor, dessa riktlinjer innebär att vi bland annat har infört förstärkta städrutiner, sett över vårt schema för att minska trängsel på skolan och att vi påminner våra elever om att tvätta händerna och hålla avstånd. Vi vill också påminna er om att man ska stanna hemma vid minsta symtom.

Vad gör jag om jag får symtom?
Vid symtom, även lindriga sådana, stannar man hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom ska testa sig för covid-19, under tiden man inväntar tid för test och testsvar stannar man hemma.

Om du får förkylningssymtom som försvinner inom 24 timmar stannar du hemma i ytterligare två dagar.

Om du av någon anledning inte kan testa dig för covid-19 ska du stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de två sista dagarna innan du återgår till skolan.

Om du testar negativt för covid-19 är man välkommen tillbaka till skolan när du varit symtomfri i två dagar.

Om du testar positivt för covid-19 ska du stanna hemma och följa vårdens instruktioner. Du ska stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de sista två dagarna. Om du har varit på skolan inom 24 timmar innan första symtom behöver du också kontakta mig så att vi kan informera elever och medarbetare som kan ha varit i kontakt med dig under den tid du varit smittsam. Detta enligt Region Stockholms Smittskydds instruktioner. Vi informerar inte om vem som är bekräftat sjuk i covid-19 på grund av patientsekretessen.

Om någon du bor med testar positivt för covid-19 stannar du hemma enligt vårdens instruktioner.

Om ni har frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kan ni kontakta mig men vänd er till vården med frågor som handlar om symtom och så vidare. Ni kan läsa mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller 1177 Vårdguidens hemsida, på Vårdguidens hemsida hittar ni också information om hur ni kan boka testning. Ni kan också ringa till 113 13 om ni har allmänna frågor om covid-19, har ni frågor om symtom eller liknande kan ni ringa 1177.

Vi hade hoppats kunna återgå till vanlig skolgång efter 20 november men vi har nu fattat beslut om att vi kommer fortsätta med delvis distansundervisning terminen ut.

År 2 kommer ha distansundervisning ojämna veckor till och med jullovet
År 3 kommer ha distansundervisning jämna veckor till och med jullovet.
År 1 kommer fortsatt vara i skolan enligt schema.

Idrottsundervisningen kommer anpassas fortsatt. Idrottslärare Erik kommer maila er som har kurserna Idrott och Hälsa 1 och 2 om hur han kommer lägga upp det.

Fortsätt att se över ert schema de dagar ni är i skolan då vi gör ändringar löpande för att använda oss av så stora salar som möjligt.

I vanliga fall brukar vi samla alla elever för julavslutning. Det kommer vi inte göra i år. Vi återkommer med hur julavslutningen kommer se ut.

 

Ta hand om er!

Kajsa Rehnman

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.