Rektorn har ordet oktober -
Globen

Kunskapsgymnasiet Globens rektor Kajsa Rehnman om händelser på skolan.

Oktober 2021

Hej,
Uppstartsveckorna har passerat snabbt och vi är redan en bit in i oktober. Pandemin fortgår men vi har nog alla glatts åt att Folkhälsomyndigheten släppt på de flesta restriktionerna. Vi ska fortsatt vara uppmärksamma på symtom och vara noggranna med vår handhygien. Jag hoppas även att du tagit ditt ansvar och vaccinerat dig. Ju högre andel som är vaccinerad ju större möjlighet att bekämpa pandemin. Med i detta utskick finns information om vad som gäller för ungdomar och vaccination.

Utvecklingssamtal
Snart är det dags för höstterminens utvecklingssamtal. Alla vårdnadshavare för ungdomar under 18 år kommer kallas till samtal tillsammans med sitt barn. Ta detta tillfälle att gemensamt gå igenom hur studierna fortlöper. Du som är myndig kommer kallas själv till samtalet men jag skulle ändå vilja uppmana dig att ta med en förälder. Även om du är myndig så är det klokt att ta hjälp av dina föräldrar så du når så mycket kunskaper som möjligt, och riktigt fina betyg!

Programdagar
28 oktober har vi en schemabrytande dag som vi kallar för programdag. Syftet med dagen är att lyfta blicken och inspireras tillsammans med dina klasskamrater och lärare. Vi kommer göra studiebesök och museibesök kopplat till ditt program. Ni som inte äter på skolan denna dag kommer få med sig picknick-lunch

CSN
Vi får en del frågor om vad som gäller för CSN. Du kan läsa mer på csn.se

Där kan du se vilka som är berättigade till studiemedel och när bidraget dras in. Vi på skolan har skyldighet att rapportera frånvaro enligt CSN:s riktlinjer. Det är inte helt lätt att avgöra vad som är sjukdom och vad som kan tolkas som skolk. Särskilt inte i dessa pandemitider. Du kan hjälpa oss att göra riktiga bedömningar om du lämnar in läkarintyg, där det finns. Du får också gärna maila mig skärmdumpar av tandläkartider eller läkarbesök så tar vi med oss det när vi ser över din frånvaro.

Vår rutin är sådan att när vi ser hög frånvaro som vi tolkar som ogiltig enligt CSN:s regler skickar vi ut ett brev till dig. Om frånvaron är fortsatt hög vid nästa avstämningstillfälle så rapporterar vi till CSN. Det är CSN som avgör om bidraget ska dras in. Det är viktigt att veta att om en elev får indraget CSN så kan det påverka andra bidrag som till exempel bostadsbidrag.

Mattecentrum
Vi har de senaste åren haft förmånen att ha Mattecentrum på vår skola. Det är en organisation som hjälper unga med studier i matematik. Det är inte bara våra elever som får del av deras insats utan unga i hela Stockholm erbjuds att ta del av detta. Mattecentrum är i sal 501 måndagar klockan 16.30 - 19.00 och onsdagar klockan 17.00 - 19.00.

Kalendarium
Viktiga datum hittar du på vår hemsida.

Jag hoppas att ni får en fin höst och tveka inte att höra av er till mig eller mina kollegor på Kunskapsgymnasiet Globen om det är något ni undrar över.

 

Allt gott!
Kajsa Rehnman

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.