Rektorn har ordet maj -
Globen

Kunskapsgymnasiet Globens rektor Johan Wirstedt om händelser på skolan.

Maj 2023

Hej alla!

Efter en rekryteringsprocess med många sökande är rekryteringen av ny rektor till Kunskapsgymnasiet Globen färdig och jag, Johan Wirstedt, tar över rektorsrollen på skolan. Jag har lång erfarenhet inom Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet, som både biträdande rektor och lärare samt som tillförordnad rektor på Globen sedan februari. Rekryteringen av biträdande rektor är också klar och Christina Becerra, som fungerat som tillförordnad biträdande, tar över som biträdande rektor efter mig. Även Christina har lång erfarenhet på Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet, som lärare och arbetslagsledare.

Både jag och Christina är glada och taggade att få fortsätta driva Kunskapsgymnasiet Globen på den positiva utvecklingsresa skolan befinner sig i!

Enkäten och Globens fortsatta arbete
Varje år gör vi på Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet en större enkät för elever och medarbetare för att se vad vi är bra på och vad vi behöver utveckla. Glädjande för i år är att vi kan se att majoriteten av våra elever sätter högsta betyg på en femgradig skala på trivsel och trygghet i skolan. Vi kommer därför fortsätta att satsa på elevdrivna aktiviteter där eleverna är delaktiga. Vi ser också att över 80 % sätter högsta betyg på att de får hjälp och stöttning av sina studiecoacher. Vi på Kunskapsgymnasiet vet att om elever använder sig av sin studiegrupp för planering och samtal med sin studiecoach så både lyckas de bättre och trivs bättre i skolan. Vi kommer fortsätta att satsa på att trygga alla våra elever, skapa trivsamma lärmiljöer och skolaktiviteter där eleverna känner ansvar och är delaktiga. Vi kan fortfarande se spår av pandemin i elevernas närvaro och elever är av många olika anledningar borta mycket från skolan. Vi vet att närvaro i skolan är en av de viktigaste faktorerna för att lära sig, må bra och nå sina mål. Vi kommer därför att satsa särskilt på att främja närvaro på olika sätt under nästa läsår .

Elevambassadörer
Som en del av vårt pågående arbete för att skapa en trivsam och trygg skola med goda resultat har vi våra elevambassadörer. I år har vi haft 35 stycken elevambassadörer som har varit med på öppet hus och mässor efter skoltid. Många vill vara med och alla gör ett fantastiskt jobb vilket också våra besökarna tycker. I år har vi haft nya rekord vad gäller antalet besökare på våra öppet hus och det har vi mycket att tacka våra ambassadörer för och givetvis även våra skickliga lärare. Den 5 juni kommer ambassadörerna att åka iväg och bowla tillsammans som en sista träff och firande för årets arbete.

Sommaravslutning
Torsdagen den 8 juni är det dags för avslutning för våra 1:or och 2:or. Skolavslutningen startar gemensamt klockan 10.00 i matsalen. Sedan går man programvis till olika parker, där eleverna får lättare picknick i form av snacks och dryck samt får möjlighet att umgås. Lunch serveras inte denna dag, avslutningen avslutas cirka klockan 12.00.

Studenten
Nu är det snart dags för studenten som är fredagen den 9 juni. Eleverna börjar i skolan klockan 09.30 och det första utspringet sker klockan 13.00. Ni som besökare kan med fördel vara på plats 12.45 vid Globen torget där eleven kommer springa ut.  Ordningen för utspring ser ni nedan. Klasserna har i tur och ordning fått bestämma när de vill springa ut utifrån hur de placerade sig i den årliga poängjakten. Vinnarna i år var NA20 och de ville också springa ut först.

Första utspring start klockan 13.00 och därefter kommer klasserna ut med cirka 5 minuters mellanrum:

1.NA20
2.SA20a
3.SA20b
4.EK20a
5.EK20b
6.VO20

Ordningsregler studenten
För att vi ska ha ett trivsamt och trevligt utspring har jag gått ut i varje klass och låtit eleverna skriva på ett kontrakt där de lovat att förhålla sig till våra ordningsregler som bland annat handlar om att man inte får ta med sig alkohol till skolan, inte vara påtagligt berusad, inte skräpa ner och att man agerar med respekt gentemot lärare, besökare och varandra . I Stockholm har det under senare år dessvärre dykt upp en tradition att man kastar mat, dryck och annat på de studenter som springer ut. Detta har vi givetvis nolltolerans på. Det gäller inte bara hur man beter sig på vårt utspring utan även som besökare på andra skolors utspring. Prata gärna med er ungdom om detta hemma.

Vi ber även er som besökare att respektera de avgränsningar som skolan har satt upp vid utspringet samt att ni lyssnar på direktiv från skolans personal. Väktare och polis i området är informerade om utspringet för att det ska kännas tryggt och trivsamt för alla våra studenter och besökare.

Ny studie-yrkesvägledare
Sedan några veckor tillbaka har vi fått en ny studie-och yrkesvägledartjänst på skolan. Denna tjänst är delvis digital vilket gör att man kan boka en tid via länk alla dagar i veckan där du som vårdnadshavare också kan vara med. Här går man in och skapar användarnamn och loggar in på tjänsten www.oneplan.se. Här kan du se en film om hur man går tillväga. Oneplan - För dig, där du är - YouTube*

Utöver de digitala vägledningssamtalen som sköts av utbildade och erfarna studie- och yrkesvägledare har vi en huvudansvarig SYV som heter Michaela Bärlund som dels har vissa handledningssamtal på plats i skolan, dels också kommer att hålla i information om individuella val, ansök till högskola och Komvux SACO-mässa och så vidare.

Uppstart HT-23
Våra nya ettor kommer att börja skolan måndagen den 21 augusti klockan 10.00 och våra 2:or och 3:or kommer att börja den 22 augusti klockan 09.00. Mer information om vad dagarna ska fyllas med kommer innan ni börjar nästa termin.

Kalendarium
Viktiga datum hittar du på vår hemsida och den kommer att uppdateras inför läsåret 23/24 inom kort. 

Följ vårt arbete och utveckling av skolan på Instagram
kunskapsgymnasiet_globen

Allt gott!
Rektor Kunskapsgymnasiet Globen
Johan Wirstedt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.