Teknik

Öppet hus:

Tisdag, 10 november 17:30

Teknik

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla kunskaper om teknik och teknisk utveckling. Det passar dig som vill inrikta dig mot ett arbete inom det tekniska området eller samhällsbyggnad efter studenten.

Inriktning

Samhällsbyggande och miljö

Samhällsbyggande och miljö är inriktningen för dig som är intresserad av arkitektur, energi och miljö. Den ger dig kunskaper och färdigheter ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt och ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Du får lära dig om teknikutvecklingsprocessen och hur ett tekniskt projekt ser ut från idé till färdig produkt. Du får göra studiebesök hos forskare, stadsplanerare och arkitekter. I utbildningen studerar du byggprocessen, från planering till konstruktion samt ledarskap och organisation. Du får lära dig att rita egna hus med avancerade CAD-program samt studera stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv.

Programmet passar dig som:

  • Vill studera samhällsbyggnad och miljö ur ett tekniskt perspektiv
  • Är intresserad av teknik och teknikutveckling
  • Vill inrikta dig mot ett yrke inom teknik, bygg eller miljö

Tänkbara yrken:

Byggingenjör, arkitekt, lantmätare eller geolog.

Inriktning

Gymnasieingenjör - Tekniskt fjärde år

En gymnasieingenjör är ett fjärde yrkesinriktat påbyggnadsår på teknikprogrammet som gör att du kan få ett arbete direkt efter utbildningen. Under utbildningen kombinerar du praktik på ett byggföretag och teori på skolan. Du får lära dig mer om byggprocessen, CAD-specialisering och miljöcertifiering. Du läser totalt 900 gymnasiepoäng, varav 100 poäng är i form av ett examensarbete som du genomför i slutet av din utbildning. Du kan söka utbildningen om du har avgångsbetyg från teknikprogrammet eller motsvarande. Dina studier måste påbörjas senast det kalenderår du fyller 22 år. Du är berättigad till studiebidrag eller studiemedel. Vi erbjuder utgången "Produktionsledning bygg och anläggning".

Blankett: Ansök till gymnasieingenjör T4

Programmet passar dig som:

  • Vill jobba direkt efter avslutad utbildning
  • Är intresserad teknik och samhällsbyggnad
  • Har avgångsbetyg från teknikprogrammet eller motsvarande

Tänkbara yrken:

Ingenjör, teknikutvecklare, industridesigner, programmerare eller produktutvecklare.

På Kunskapsgymnasiet utmanas du. Du uppmuntras och lärarna ser dig. Det du gör uppskattas och du kan vara den du är.

Vendela, Internationella Kunskapsgymnasiet

Övriga program

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.