Rektorn har ordet!

Eva Tillvie Kunskapsgymnasiet Göteborg

Eva Tillvie, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Kunskapsgymnasiet Göteborgs rektor Eva Tillvie om händelser på skolan.

September 2019

Hej!

Nu är skolan igång sedan några veckor tillbaka, vi är fortfarande i fasen att lära känna våra nya ettor. Skolan arbetar med fadderverksamhet där treorna har en del aktiviteter med ettorna. Detta för att skapa trygghet och en bredare samhörighet på skolan.

Inför detta läsår är vi 358 elever totalt på skolan vilket är väldigt roligt, vi är en mångkulturell skola som vi är mycket stolta över. Det symboliserar vårt samhälle i stort och det är viktigt.

På vår skola har 100% av lärarna lärarlegitimation och vi har ett fullständigt elevhälsoteam vilket innebär: skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolläkare samt skolpsykolog. Vår skolläkare och skolpsykolog ansluter till skolan 4 gånger per läsår för att arbeta främst med elever, men också med våra lärare kring psykosociala frågor samt sömn, kost och stress.

Nyheter för i år:

 • I och med höststarten har vi en ny matleverantör. Företaget heter Närda och de serverar mat till alla Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor med riktigt god mat. Hos oss i Göteborg serveras alltid två huvudrätter, en med kött eller fisk och en helt vegetarisk. Man väljer själv vilken av de båda rätterna man vill ha till lunch. Till detta bjuds det varje dag på en fin salladsbuffé som görs av vår egen måltidspersonal i köket.
 • Inför detta läsår har vi ändrat i schemaläggningen, detta innebär mer tid med lärarna i undervisning. Elevernas undervisningspass i schemat är 2 pass per kurs, ett 60 minuterspass samt ett 90 minuterspass.
 • Vi erbjuder också 2 timmars studieforum där eleverna kan komma och arbeta med pågående arbete och få hjälp att nå sina uppsatta mål.
 • Eleverna har en studiecoach och ingår i en studiegrupp med cirka 10 elever, varannan vecka träffas de enskilt och varannan vecka i grupp. Denna tid är schemalagd med närvaro och är därför väldigt viktig att närvara på.

Viktiga datum
18 september vandring för årskurs 1 med fokus på stärkande av gruppkänslan samt öka förståelsen för varandra.

Denna dag arbetar årskurs 3 med sina gymnasiearbeten, årskurs 2 läser enligt schema.

Utvecklingssamtalen startar vecka 39 och avslutas vecka 42, detta är viktiga samtal som vi önskar att ni vårdnadshavare är med på. Det är viktigt i det avseende att er son/dotter får berätta hur det går i skolan och vilka mål som är uppsatta och hur de skall nå dem. Om vi hjälps åt i hem och skola för att stärka ungdomarna når vi längre.

Höstlov v. 44
Jullov 20/12-7/1

Skolans prioriterade mål kommer att arbetas med på nedanstående sätt:

 • Undervisning/klassrumsledarskap
  För att nå ännu längre kommer vi att fortsätta vårt arbete med en varierad undervisning för att eleverna skall kunna nå sina mål.
 • Mål och bedömning och betygsmanagement
  Mål och bedömning kommer att handla om elevers kunskaper och deras måluppfyllelse, samt hur bedömningen sker och dokumentation och uppföljningsarbete. Detta för att göra det så tydligt som möjligt för våra elever på vilket sätt de ska kunna nå sina mål.
 • Trygghet och trivsel
  Det är viktigt att våra elever trivs på skolan. Det ställer stora krav på alla oss som vistas där. Vi måste tillsammans hjälpas åt att prata på ett respektfullt sätt till varandra. Respektera varandras olikheter och förstå att vi är olika. Vi är många med olika bakgrund och värderingar på vår skola och alla skall behandlas på ett respektfullt sätt. Vi kommer arbeta vidare med att utveckla vår skolkultur till en kultur där eleverna värdesätter skolan och där medarbetarna ser potentialen i alla elever. Fokus kommer att vara på att förbättra och anpassa undervisningen så att fler elever lyckas, vilket är en framgångsfaktor för att skapa en mer studiefokuserad miljö och kultur.

Tillsammans når vi längre!

Om du som vårdnadshavare har frågor är du alltid välkommen att maila eller ringa mig.
eva.tillvie@kunskapsgymnasiet.se
0703488299

Vänligen!
Rektor: Eva Tillvie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.