Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Rektorn har ordet september - Göteborg

Kunskapsgymnasiet Göteborgs rektor Patric Fosshammar om händelser på skolan.

September 2020

Hej,

Nu har det gått drygt en månad sedan skolan startade och det har varit kul att få träffa eleverna igen. Eleverna i år 1 har lärt känna varandra på ett bra sätt. Genom studiecoachsamtalen får eleverna lära sig att reflektera över sitt lärande. Att hitta nya strategier för att göra läxor och förbereda sig inför prov är också något som eleverna får möjlighet att reflektera över tillsammans med sin studiecoach.

Inom kort kommer elever och vårdnadshavare ha utvecklingssamtal tillsammans med sin studiecoach för att prata om studiesituationen. I år genomför vi utvecklingssamtalen på distans via Google Hangout Meet och vi önskar att samtalet genomförs med webkamerorna påslagna. På så sätt gör vi kommunikationen mer levande.

I år 2 och 3 fortsätter undervisningen att bedrivas delvis på distans för att minimera risken för smittspridning och minska trängseln i kollektivtrafiken. Distansundervisningen sker enligt schema som har skickats ut till samtliga elever i år 2 och 3.

Att studera på distans kan ibland upplevas som krävande, då man kan bli stillasittande under lång tid. Här kan ni som föräldrar påminna era barn om att röra på sig mellan lektionerna. Att komma ut och få lite frisk luft rekommenderas. På så sätt orkar man hålla uppe koncentrationen under längre tid.

Den 29/9 är det halv studiedag, lektionerna slutar cirka klockan 11.00.

Den 1/10 - 2/10 är det ingen undervisning på skolan eftersom det är avsatt tid för utvecklingssamtal.

 

Allt gott!

Patric Fosshammar
Rektor
Kunskapsgymnasiet Göteborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.