Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Rektorn har ordet oktober - Göteborg

Kunskapsgymnasiet Göteborgs rektor Patric Fosshammar om händelser på skolan.

Hej,

Nu har hösten kommit och det är väldigt vackert i naturen med alla löv i skiftande färger. Tiden har gått fort sedan skolstart och eleverna har kommit in i en fas med många examinationer i form av prov, inlämningar och redovisningar. För eleverna i år 1 har övergången till gymnasiet inneburit en omställning i studietempo och för eleverna i år 2 och 3 har hösten inneburit utmaningar i form av att delvis få ta del av undervisningen på distans. Att planera sina studier, ha koll på deadlines och prov samt hitta studiestrategier som passar är framgångsfaktorer som eleverna får stöd i att hitta tillsammans med sina studiecoacher.

Vi håller för närvarande på att utvärdera distansundervisningen för att kunna fatta välgrundade beslut kring hur detta ska se ut framöver. Vi ser att det kan behövas extra stöttning i hemmet när elever studerar på distans. Det kan vara enkla saker som att se till att eleven vaknar i god tid innan lektionen börjar och att det finns morgonrutiner så som att äta frukost, byta om och borsta tänderna innan distanslektionerna börjar. Att man sitter vid ett bord istället för att ligga ner i sängen eller soffan kan också hjälpa till att stärka fokuset. Prata gärna med era barn om detta.

Smittspridningen ser just nu ut att öka igen och Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina riktlinjer kring vad som gäller då en person i hushållet är konstaterat sjuk i covid-19. Då får övriga i hushållet förhållningsregler av vården, exempelvis att man ska stanna hemma under inkubationstiden. Elever som har fått förhållningsregler från vården ska följa dem. Elever i gymnasieskolan omfattas normalt av förhållningsreglerna från vården och ska då stanna hemma från skolan och sjukanmäla sig. Om möjligt ska elever som stannar hemma enligt vårdens förhållningsregler få stöd att följa med i skolarbetet genom att till exempel ha digitala studiecoachsamtal, vi kan dock inte bedriva distansundervisning fullt ut till enskilda elever.

Det är glädjande att se att elevernas upplevelse av trygghet, trivsel och studiecoachning har ökat jämfört med föregående år. Det visar den nyligen genomförda enkäten som eleverna gjorde för en kort tid sedan. Det betyder att vi är på rätt väg. Nu gäller det att hämta kraft och energi inför den kommande hösten. Det går fort till jullovet!

Allt gott!
Patric Fosshammar, Rektor, Kunskapsgymnasiet Göteborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.