Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Rektorn har ordet november - Göteborg

Kunskapsgymnasiet Göteborgs rektor Patric Fosshammar om händelser på skolan.

November 2020

Hej,

Nu har dagarna blivit korta och det är mindre än en månad kvar till det efterlängtade jullovet. Det gäller för våra elever att kämpa på de sista veckorna. Sedan får de ledigt. Tyvärr har coronaläget förvärrats de senaste veckorna vilket gjort att vi behövt göra vissa anpassningar av skolverksamheten. Prata gärna med era barn om vikten av att hålla avstånd i matsalskön och att hälsa på varandra på avstånd. På så sätt minskar vi risken för smittspridning.

Det är fortsatt viktigt att eleverna får stöd från hemmet när det kommer till att skapa gynnsamma förutsättningar för distansstudier. Det kan handla om att hjälpa till att skapa goda sömn- och morgonrutiner samt att se till så att det finns ett ostört ställe att sitta på i hemmet under distanslektionerna. Att placera mobiltelefonen i ett annat rum är också ett tips som eleverna kan behöva lite hjälp med.

När en elev fyller 18 år blir eleven myndig vilket innebär att ni som föräldrar förlorar en stor del av insynen i era barns studiesituation. Om eleven samtycker kan man som förälder ändå få ta del av information kring studier och frånvaro. Prata gärna med era barn om detta och be dem i så fall fylla i en samtyckesblankett som de lämnar till sin studiecoach.

Jag hoppas att smittspridningen kommer minska inom den närmaste tiden och att vi alla håller oss friska. Nedan finns en sammanställning över aktuella datum att hålla koll på:

2/12: Halv studiedag på eftermiddagen (ingen lunch i bamba)
21/12: Omprovsdag. Inga lektioner. Om man har examinationer efter sig kan man bli kallad till skolan av sin lärare för att göra prov/redovisning (max 2 st). Lärare kallar elever via mejl.
22/12-10/1: Jullov

 

Allt gott!


Patric Fosshammar
Rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.