Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Rektorn har ordet januari - Göteborg

Kunskapsgymnasiet Göteborgs rektor Patric Fosshammar om händelser på skolan.

22 januari 2021

Hej,

Västra Götalandsregionen har tyvärr en fortsatt stor smittspridning av covid-19.

I gymnasieåldern har det dessutom skett en ökning av antalet fall de senaste veckorna. Utvecklingen är osäker och Smittskydd Västra Götaland anser därför att det är angeläget med fortsatt stor försiktighet. Med bakgrund av detta tillsammans med utbildningsnämndens beslut om fortsatt distansundervisning i Göteborgs kommunala gymnasieskolor har jag tillsammans med huvudmannen fattat beslut om att distansundervisningen kommer att fortsätta på Kunskapsgymnasiet fram till sportlovet.

Det kommer dock finnas möjlighet för rektor att fatta beslut om att vissa elever och elevgrupper med behov av stöd ska få sin utbildning på plats i skolans lokaler. Rektor kan också fatta beslutet om att vissa moment eller prov ska genomföras på plats i skolans lokaler. Berörda elever/elevgrupper kommer att bli informerade om de ska ha undervisning i skolans lokaler.

Beslutet kan komma att omprövas utifrån förändrade rekommendationer från smittskyddet i Västra Götaland. Om detta sker kommer ni att få information om förändringarna så snart som möjligt.

Vänligen,
Patric Fosshammar
Rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.