Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Rektorn har ordet februari - Göteborg

Kunskapsgymnasiet Göteborgs rektor Patric Fosshammar om händelser på skolan.

Februari 2021

Hej,

Nu är vårterminen igång för fullt, men tyvärr sker fortfarande den största delen av undervisningen fortfarande på distans. Det som är positivt är att statistiken visar på en nedåtgående trend när det kommer smittspridningen i Västra Götaland. Det kommer därför också medföra större möjligheter för skolan att fortsätta en gradvis ökning av närundervisningen. Mer information om detta kommer inom kort.

Att studera på distans ställer höga krav på eleverna när det kommer till ansvaret för de egna studierna. Vi har från och med vecka 4 börjat ta in vissa klasser till skolan för undervisning i framförallt matematik och fysik. Vi har också öppnat upp för möjligheten för elever med ökat behov av stöd att få vistas i skolans lokaler under dagtid för att följa undervisningen på distans från skolan. Vi har också öppnat upp för möjligheten att ta in vissa elevgrupper för att skriva prov i vissa kurser i skolans lokaler.

Som förälder kan man hjälpa sitt barn på flera sätt under studierna på distans. Det handlar bland annat om att försöka se till så att det finns sunda mat- och sömnvanor. Att vara ett extra stöd vid planeringen inför prov och inlämningsuppgifter är också viktigt. Kurserna tar inte paus och en god planering är därför ett gott stöd för att inte hamna efter. Om ert barn är över 18 kan ni som föräldrar ändå få tillgång till information om ert barns studier om samtycke ges. Blankett för detta kan fås av skolan.

Utvecklingssamtal på distans är inplanerade till v. 10. Inbjudan kommer komma från studiecoacherna.

Jag hoppas det blir en lärorik vårtermin och att vi snart får träffa alla elever igen.

Allt gott!
Patric Fosshammar

Rektor
Kunskapsgymnasiet Göteborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.