Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Rektorn har ordet 28 mars
- Göteborg

Kunskapsgymnasiet Göteborgs rektor Patric Fosshammar om händelser på skolan.

Hej,

Tiden går fort och nu är vi snart inne i april. Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Bakgrunden till det är att många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade. Det regionala smittskyddet i Västra Götaland bedömer dock att skolorna i regionen ska behålla den nuvarande rekommendationen fram till och med den 18/4. Det innebär att vi kommer fortsätta med delvis distansundervisning veckan efter påsklovet enligt nedanstående upplägg:

V.15

Dag

År

Måndag

1

Tisdag

1

Onsdag

3

Torsdag

2

Fredag

2

Om nuvarande rekommendation förlängs kommer vi under v. 16 endast ta in år 3.

Jag vill uppmana alla elever att fortsätta hålla avstånd till kompisar och personal. Kramar och kindpussar är ej tillåtet eftersom risken att föra över eventuell smitta då ökar markant. Tänk på att inte stå- eller sitta för nära varandra i rastytor och i matsal. Alla förväntas ta ansvar för detta och om det medvetet inte följs kan vi behöva vidta disciplinära åtgärder.

Jag vill också passa på att påminna om att det fortfarande är en veckas karantän vid hemkomst efter utlandsresor som gäller.

Jag önskar er alla en glad påsk och ett skönt lov!

Allt gott!

Patric Fosshammar
Rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.