Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Rektorn har ordet 16 april
- Göteborg

Kunskapsgymnasiet Göteborgs rektor Patric Fosshammar om händelser på skolan.

April 2021

Hej,

Nu är det endast några veckor kvar till sommarlov och är det någon gång man ska kämpa extra mycket så är det nu. Använd studieforum och gör ert bästa för att lyckas så bra som möjligt med studierna!

I onsdags kom smittskyddet i Västra Götaland med en ny rekommendation kring närundervisning. Den nya rekommendationen medger att vi kan öka närundervisningen, om än i liten omfattning. Vi har fattat beslut om att fortsätta ha en årskurs inne i taget, men att också möjliggöra för att ta in extra klass varje dag.

De elever som fått särskilt tillstånd att följa med undervisningen på distans från skolan kommer också ha fortsatt tillåtelse att vara på skolan under förutsättning att dessa elever inte bidrar till försämrad studiero.

Vi har tagit fram en plan för de kommande två veckorna, se nedan.


16

17

Måndag

år 3 + te2a

år 1 + na3a

Tisdag

år 3 + sa2b

år 2 + na3b

Onsdag

år 3 + ek2a

år 1 + sa3a+sa3b

Torsdag

år 3 + sa2a

år 3 Skolverkets bedömningsstöd i Svea3

Övriga elever har distansundervisning förmiddag och studiedag eftermiddag.

Fredag

år 3 + na2a

år 2 ek3a+te3a

Det är fortsatt väldigt viktigt att vi tänker på att hålla avstånd till varandra för att minska risken för smittspridning!

Jag vill också påminna om att det är strikt förbjudet att ta in någon utomstående in i skolans lokaler! Det är endast elever och personal som är knutna till skolan som får vistas i skolans lokaler och på skolgården.

Kämpa på och lycka till med det sista i kurserna!
Mvh, Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.