Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Rektorn har ordet 20 augusti
- Göteborg

Rektor Patric Fosshammar om händelser på skolan

Augusti 2021

Hej,

Jag vill börja med att hälsa alla elever och vårdnadshavare varmt välkomna tillbaka till skolan. Hoppas sommaren varit bra! Själv har jag njutit av det varma, soliga vädret och badat mer än någonsin. Nu är det snart dags att starta det nya läsåret och min förhoppning är att det ska bli det bästa hittills. Jag och medarbetarna på skolan ser verkligen fram emot att få träffa alla elever på plats i skolan igen.

I år är vi drygt 350 elever och cirka 25 lärare och tillsammans ska vi skapa en skola där alla trivs och där vi känner att vi lär oss nya saker och utvecklas som människor. Förra året bedrev vi vår undervisning till stor del på distans på grund av coronapandemin. Detta var utmanande både för elever och lärare. Trots detta ökade andelen elever med gymnasieexamen. Vi lyckades hålla i och hålla ut, och vi anpassade vår undervisning väl till de rådande förhållandena.

Resultatet från förra läsårets elevenkät visade på ökad nöjdhet hos eleverna inom flera områden. Inför detta läsår kommer vi fortsätta att utveckla vår undervisning så att eleverna får ännu bättre förutsättningar att nå sina mål. Undervisningen ska vara varierad, differentierad och engagerande. Genom att fortsätta utveckla vårt arbete kring studiecoachning kommer vi ge våra elever värdefulla verktyg när det kommer till studieteknik och studieplanering. Vår trivselgrupp kommer arbeta aktivt för att skapa en trivsam och trygg skola.

För att lyckas med studierna är det väldigt viktigt att närvaron är god. Vi förväntar oss att alla elever har hög närvaro och kommer till lektionerna förberedda, på rätt plats, på rätt tid och med rätt utrustning. En god närvaro är ett krav för att erhålla studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Riktlinjer kring covid-19
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och det är fortsatt väldigt viktigt att våra riktlinjer efterföljs. Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.

Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska elever informera rektor. Vid symtom som går över inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare 2 dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas gäller samma regler som vid positivt testsvar. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.


Med vänlig hälsning,
Patric Fosshammar
Rektor
Kunskapsgymnasiet Göteborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.