Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Rektorn har ordet september
- Göteborg

Rektor Patric Fosshammar om händelser på skolan

September 2021

Hej,

Hösten är här och nu har våra elever börjat komma in i studierna ordentligt. Tempot kan ibland upplevas som högt, och som förälder kan det vara bra att ge stöd i barnens studieplanering. Genom studiecoachningen får eleverna möjlighet att fundera- och utveckla sina studiestrategier. Det tror vi ger god effekt på lärandet.

Öppet hus
Den 28 oktober och den 29 november har vi öppet hus på Kunskapsgymnasiet mellan klockan 17.00 och 18.30. Det vore trevligt om ni informerade bekanta med barn i gymnasieåldern om att det då finns möjlighet att besöka vår fina skola för att se våra lokaler och för att prata med elever och lärare om hur det är att studera hos oss.

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Praktisk information
Från och med den 4 oktober kommer frånvaroanmälan ske via inloggning på skola24.se. Det är vårdnadshavare som gör frånvaroanmälan för elever som är under 18 år. Myndiga elever sköter frånvaroanmälan själva. Om du har frågor kring detta ska du vända dig till ditt barns studiecoach.

Den 5 oktober är det friluftsdag för ettorna. Eleverna ska vandra en sträcka på den vackra Bohusleden. Den 6 oktober är det studiedag och därmed ingen undervisning.

Med vänlig hälsning,
Patric Fosshammar
Rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.