Patric Fosshammar, rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Rektorn har ordet oktober
- Göteborg

Rektor Patric Fosshammar om händelser på skolan

Oktober 2021

Hej,

Tiden går fort och vi har redan kommit fram till höstlov. Förra veckan hade vi olika trivselaktiviteter på skolan. På onsdagen hade vi språkcafé med frukost och på fredagen hade elevrådet ordnat med fikaförsäljning och filmvisning. Det var mycket uppskattat. Nästa vecka är det dags för höstterminens utvecklingssamtal tillsammans med elevernas studiecoacher. Under samtalet kommer du som vårdnadshavare kunna få en bra bild av hur det går för ditt barn i studierna.

Vi har haft vårt första öppna hus för de elever som ska välja gymnasium inför hösten 2022. Det var välbesökt, och nästa öppna hus är den 29/11 klockan 17.00. Det är öppet för alla och de krävs ingen förbokning.

Vi har nyligen låtit eleverna genomföra en enkät kring trygghet och studiecoachning. Resultaten visar bland annat att en väldigt stor andel elever känner sig trygga och att de trivs i skolan. Det är också många elever som anser att deras studiecoach ger ett bra stöd kring deras studier och studiesituation. Detta är en förbättring jämfört med tidigare år, och det känns väldigt roligt att se att vårt arbete med dessa frågor ger resultat. Vi kommer så klart fortsätta jobba aktivt med dessa frågor så att vi kan förbättra oss ytterligare framöver.

Jag vill också passa på att informera om de nya riktlinjerna kring covid-19. Alla elever med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma och sjukanmälas enligt skolans rutiner. Om eleven har lindriga symtom och kan studera hemifrån är vi behjälplig med detta, exempelvis genom att ha studiecoachning på distans för att hjälpa eleven att vara i fas med sina mål. Skolan kan dock inte erbjuda fullständig undervisning på distans för enstaka elever.

Folkhälsomyndigheten har olika rekommendationer beroende på om personen är vaccinerad eller om man haft covid-19 de senaste 6 månaderna. Se nedan för vad som gäller.

Rekommendationer för ungdomar som är fullt vaccinerade eller inom de senaste 6 månaderna har haft covid-19
Stanna hemma om du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Du är välkommen tillbaka till skolan när du har varit feberfri i minst ett dygn och känner dig frisk.

Rekommendationer för ungdomar som inte är vaccinerade eller har haft covid-19 de senaste 6 månaderna
Stanna hemma om du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Du bör testa dig för covid-19 så snart som möjligt.

Avslutningsvis vill jag verkligen betona hur viktigt det är för eleverna att utnyttja det extra stöd de kan få i alla ämnen på onsdagar mellan klockan 08.15 och 10.15 då vi har studieforum på skolan. Jag vet att det finns väldigt mycket att vinna på att komma varje vecka på studieforum. De elever som gör det når betydligt längre i sin kunskapsutveckling, de får oftast därmed högre betyg och möjligheten att klara alla kurser ökar markant. Prata med era barn och be dem komma till studieforum varje vecka!

Jag önskar er alla en fortsatt fin höst!

Med vänlig hälsning,
Patric Fosshammar
Rektor Kunskapsgymnasiet Göteborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.