Gå till innehåll

Rektorn har ordet maj
- Göteborg

Kunskapsgymnasiet Göteborgs rektor Jens Wallin om händelser på skolan.

Maj 2024

Hej!

Nu har det gått cirka två månader sen jag tillträdde som rektor på skolan. Det har varit en intensiv tid och jag har haft möjlighet att knyta många nya kontakter med elever, lärare och vårdnadshavare. Det som slår mig är det vänliga, nyfikna och genuint intresserade bemötande jag erfarit - i synnerhet från eleverna. Min tolkning är att man som elev är intresserad av sin skola, man bryr sig sin skola, sina undervisande lärare samt den nye rektorn - kul!

Vidare kan jag konstatera att mycket på skolan är bra gällande undervisning, trivsel samt att man kan tänka sig att rekommendera sin skola till andra. Rolig statistik att ta del av och jag är inte förvånad. Men jag kan också konstatera att en del saker kan förbättras. Vi kan inte nöja oss med den studiero och trygghet som vi har på skolan, den examinationsgrad (mängden treor som tar examen) samt närvarosiffrorna. Dessa siffror måste förbättras. Vi ska vara det självklara valet för studiemotiverade elever. För att bli det måste vi skruva lite på vissa delar.

För ökad studiero och trygghet utanför lektionstid krävs mer och bättre avpassade studieplatser samt så behöver vi se till att vårt skolbibliotek används för studier och inget annat. Examinationsgraden kan ökas genom att vi tidigare sätter in resurser för elever som behöver hjälp, ser till att elever som behöver gå om en årskurs gör det samt att vi aktivt hjälper de elever som valt fel program eller fel inriktning att komma till rätt ställe. Här fyller SYV en viktig funktion med en hjälpande hand. Sist men inte minst handlar det om ökad närvaro - är man på skolan så lyckas man i högre utsträckning med sina studier. Vi ökar närvaron genom att skapa ett sammanhang där vi mer aktivt månar om våra elever. Eftersom vi bryr oss våra elever och tror på våra elever så ställer vi krav på dem. Att ställa krav är att bry sig.

Jag är helt övertygad om att vi kan gå från att vara en bra skola till att bli en mycket bra skola eftersom alla förutsättningar finns på plats - kompetenta lärare, engagerade elever samt en skolledning som inte ger sig förrän arbetet är gjort. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en fantastisk utbildning på Kunskapsgymnasiet i Göteborg!

//Jens Wallin, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.