Praktisk information

Här hittar du information som rör skolan.

För att underlätta för dig har vi samlat all information som rör skolan på den här sidan. Hittar du inte den information som du söker får du gärna mejla oss så hjälper vi dig! info.internationella@kunskapsgymnasiet.se

IKG Studentguide

Ladda ned som pdf: IKG Studentguide 2019

Ledighetsansökan

​Ladda ned som pdf: Ansökan om ledighet

IKG House rules/Trivselregler

​Ladda ned som pdf: House rules

 

Medgivandeblankett

(för elever över 18 år)

Du som fyller 18 år blir i lagens ögon själv ansvarig för din skolgång. Vi på skolan tycker att det är bra om din vårdnadshavare får fortsatt möjlighet att följa din studiesituation och hjälpa dig under gymnasietiden. Du måste då lämna in en Medgivandeblankett för detta till skolan.

Ladda ned som pdf: Medgivandeblankett

Sjukanmälan/Frånvaroanmälan

Sjukanmälan görs mellan kl 8.00-9.00 på telefonnummer 08-510 081 30.

Om du är vårdnadshavare meddelar du ditt barns namn och klass.
Om du är myndig elev meddelar du ditt namn och klass samt telefonnummer.
Omyndig elev kan inte sjukanmäla sig själv.
Vid oanmäld frånvaro skickas ett meddelande till vårdnadshavare.

Elevrådets ordförande & elevskyddsombud

Fanny Eriksson och Kenny Do delar på rollerna.

Frånvarorapport, Föräldrakonto

Internationella Kunskapsgymnasiet använder webblösningen Skola24 för att registrera elevernas frånvaro. Detta ger dig som förälder möjlighet att via inloggning få tillgång till ditt barns frånvaro.

Enligt den nya skollagen som trädde i kraft 1/-11 har du som vårdnadshavare rätt att få information från skolan samma dag om ditt barn är ogiltigt frånvarande. Därför går fr o m detta läsår ett mail direkt från Skola 24 till den mailadress som du har uppgivit till skolan om ditt barn är frånvarande och det inte har rapporterats av dig till skolan. All giltig frånvaro som gäller omyndig elev måste rapporteras in till skolan av dig som vårdnadshavare före kl 08.30. Myndig elev sköter detta själv. Detta är för att vi som skola, eleven och du som vårdnadshavare ska kunna samarbeta kring elevens studiesituation och hjälpa eleven att lyckas i sina studier.

Värdegrundsarbete och likabehandlingsplan

Vårt viktiga värdegrundsarbete - alla olika men ändå lika

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas på IKG. Arbetet för likabehandling (exempelvis vår årliga Likabehandlingsdag med årskurs 1) är en del av vårt värdegrundsarbete.

Detta handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Vi vill med detta skapa ett tillits- och förtroendefullt klimat mellan alla på skolan. Aktiviteter som dessa främjar förståelse och tolerans för olikheter som leder till en känsla av gemenskap och tillhörighet. Detta, i sin tur, avvärjer risker för trakasserier och kränkningar som till exempel diskriminering och attityder gällande rasism, islamofobi, antisemitism, antiziganism. och homofobi.

Elevernas trygghet, trivsel samt förståelse för människors olikheter skapar de bästa förutsättningarna för mognad och bildning

Källa: Skolverket

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ladda ned som pdf: Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Läsårsdata 2019/2020

Ladda ner som pdf: Kalendarium

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.