Rektorn har ordet april -
IKG

Internationella Kunskapsgymnasiets rektor Kiki Jerneheim om händelser på skolan.

April 2020

Hej alla

Detta rektorsbrev skriver jag hemma från mitt köksbord denna märkliga vår. Aldrig någonsin under mina yrkesverksamma år har jag, och förmodligen inte heller ni, upplevt något liknande som denna pandemi som just nu sveper över världen och som får oss alla att behöva stanna upp.

Vi som arbetar och studerar på gymnasierna i Sverige arbetar sedan några veckor på distans. För Stockholm är situationen ytterligare lite speciell då även lärare och övriga medarbetare arbetar på distans eftersom vi helst inte ska röra oss ute i lokaltrafiken.

Jag är stolt rektor på Internationella Kunskapsgymnasiet då jag ser hur väl vi har anpassat oss till den situation som nu råder. Vi har lagat efter läge. Lärarna hittade snabbt lösningar till de eventuella svårigheter som uppstod i början och våra elever har på ett enastående sätt tagit ansvar för sin nya studiesituation, men det är klart att vi saknar dem! En skola utan elever är en mycket tom och ödslig byggnad! Men för oss har det varit av största vikt att vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets anvisningar och rekommendationer om distansundervisningen.

Vi fattar givetvis alltid alla beslut gällande rådande läge i samråd med vår huvudman, Kunskapsskolan i Sverige AB. Detta gäller även studenten. Även här kommer vi att följa de anvisningar som myndigheterna ger oss. Det kommer givetvis att bli ett studentfirande. Det kommer dock att se lite annorlunda ut. Vi tar hjälp av våra kloka, blivande studenters inspel och förslag för att säkerställa ett så riskfritt firande som möjligt och inom ramen för gällande anvisningar.

På Valborg är våra elever i avgångsklasserna inbjudna till en mösspåtagnings - ceremoni online tillsammans med sina lärare. Det kommer att bli en högtidlig och minnesvärd ceremoni trots rådande omständigheter.

Lärarna arbetar intensivt för att säkerställa betygssättningen och bedömningen och vi följer Skolverkets anvisningar även här. De nationella proven har utgått detta år, men lärarna har gott om underlag i sina kurser för att rättssäkert kunna göra bedömningar.

Vårt kompetenta elevhälsoteam arbetar intensivt med att möta de elever som har det lite svårt just nu. Det är en orolig tid för många och då är det viktigt att vi finns där för dem. Elevhälsoteamet följer även upp resultat och frånvaro tillsammans med lärarna och fångar upp de elever som behöver särskilt stöd av olika anledningar.

På Kunskapsgymnasiet har vi redan arbetat digitalt i flera år och jag törs påstå att vi ligger i framkant när det gäller just digital undervisning även om det förstås känns märkligt att det fysiska mötet helt uteblivit just denna vår.

Den preliminära antagningen för nästa läsårs ettor är nu klar och omvalet har satt igång. Vi kommer därför att genomföra digitala öppna hus för de elever som är intresserade av Internationella Kunskapsgymnasiet

-----------------------------------------------------------------------------------

Varmt välkomna till ett digitalt Öppet Hus på Internationella Kunskapsgymnasiet! Då får ni möjlighet att veta mer om vår internationella profil. Ni får träffa några lärare och elever och mig. Ni kommer även att kunna ställa frågor via vårt chat verktyg.

Onsdag 6/5 kl 17.00 - 18.30
Anmälan sker till info.internationella@kunskapsgymnasiet.se.
För frågor kontakta Koordinator Petra Möller
petra.moller@kunskapsgymnasiet.se

-----------------------------------------------------------------------------------

Välkomna även till ett digitalt öppet hus om vår vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Efter examen från programmet är eleverna väl förberedda för yrkesverksamhet som gymnasieingenjörer inom valt teknikområde. Ni får träffa några lärare och elever och mig. Ni kommer även att kunna ställa frågor i vårt chat verktyg

Torsdag 7/5 kl 17.00-18.00
Anmälan sker till Michael Beas, ansvarig lärare för det fjärde tekniska året
michael.beas@kunskapsgymnasiet.se
För frågor kontakta Michael Beas på ovanstående adress

 

Med dessa ord vill jag önska er alla en fin vår!

Ta hand om er!

Kiki Jerneheim
Rektor
Internationella Kunskapsgymnasiet

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.