Ingela Gillner rektor Internationella Kunskapsgymnasiet

Rektorn har ordet augusti -
IKG

Internationella Kunskapsgymnasiets rektor Ingela Gillner om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej!

I och med detta rektorsbrev vill jag presentera mig som ny rektor på Internationella Kunskapsgymnasiet. Mitt namn är Ingela Gillner och jag har jobbat inom Kunskapsgymnasiet i 7 år. Efter 5 år som biträdande rektor på Kunskapsgymnasiet Globen och efter att ha avlutat rektorsprogrammet ser jag otroligt mycket fram emot att bli Internationella Kunskapsgymnasiets rektor och tillsammans med alla fina medarbetare säkerställa elevernas rättigheter till en likvärdig utbildning i en global värld.

Jag vill arbeta för en gemensam förståelse och ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt inom hela enheten. Jag vill att vår skola ska genomsyras av ansvarskultur där vi tillsammans, både elever och medarbetare, tar ett gemensamt ansvar för utveckling och lärande.

Alla ska ska känna tillit och samhörighet och vi ska jobba för en skola som präglas av sammanhållning för att skapa trygghet och trivsel. För mig är det viktigt med elevers delaktighet och inflytande. Jag ser verkligen fram emot att få starta igång läsåret tillsammans med er!


Covid-19
Vi avlutade vårterminen i en rådande pandemi och gymnasieskolorna i Sverige stängdes ned under våren och vi var tvungna att gå över till distansundervisning. Nu har regeringen beslutat att gymnasieskolorna ska öppna igen och det är viktigt att ni vet att vi på Internationella Kunskapsgymnasiet följer Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer. Utifrån dessa rekommendationer har vår centrala arbetsgrupp för hantering av covid-19 tagit fram riktlinjer för alla Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor.

Kunskapsgymnasiets riktlinjer gäller samtliga medarbetare och elever. Vi har inför terminsstart planerat vår undervisning på ett sätt där vi undviker nära kontakter i så stor utsträckning som möjligt. Vi planerar även aktiviteter så att de kan genomföras i skolans närområde för att undvika resor. Fokus för oss är att bedriva undervisning, övriga aktiviteter kommer vi att planera om eller ställa in för att minimera risken för smittspridning.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning. Vid en vanlig förkylning är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri två dagar.

Om man har en konstaterad covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre.

Det kommer säkert uppstå utmaningar framöver men tillsammans kommer vi lösa dessa. Det är viktigt att vi stöttar och hjälper varandra. Jag och mina medarbetare är medvetna om att detta är en ansträngande tid men situationen är ju som den är och vi strävar alla efter att göra det bästa vi kan för våra elever i denna situation.

SL-kort och CSN
I uppstarten av läsåret får vi många frågor gällande SL-kort. Det är inte skolan som avgör vilka elever som har rätt till detta. Stockholms stad finansierar kortet och bestämmer vilka som har rätt att få det. Vi administrerar utdelningen av korten. Det som gäller är att eleven ska ha mer än 6 km resväg från folkbokföringsadressen för att ha rätt till det. Vad det gäller CSN så rapporterar skolan in elevernas frånvaro till CSN. Det är CSN som avgör om bidraget ska dras in. Det är viktigt att veta att om en elev får indraget CSN så kan det påverka andra bidrag som till exempel bostadsbidrag.

Några gånger per termin kommer jag skriva ett rektorsbrev till alla elever och vårdnadshavare för elever under 18 år. Jag hoppas i och med det få en tydlig kommunikation mellan skolan och hemmet för att ytterligare underlätta för vårt gemensamma uppdrag, att få våra elever att lära så mycket som möjligt och att alla ska trivas på Internationella Kunskapsgymnasiet !

Hoppas ni får en fin start på hösten och tveka inte att höra av er till mig eller mina härliga medarbetare på Internationella Kunskapsgymnasiet om det är något ni undrar över.


Tillsammans når vi längre

Allt gott!
Ingela Gillner
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.