Praktisk information

Här hittar du information som rör skolan.

För att underlätta för dig har vi samlat all information som rör skolan på den här sidan. Hittar du inte den information som du söker får du gärna mejla oss så hjälper vi dig! info.liljeholmen@kunskapsgymnasiet.se

Terminsstart/slut

Vårterminen 2022 startar 10 januari.

Studenten 2022 - 8 juni.
Skolavslutning åk 1-2 2022 - 9 juni


Värdegrundsarbete och likabehandlingsplan

Vårt viktiga värdegrundsarbete - alla olika men ändå lika

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas på IKG. Arbetet för likabehandling (exempelvis vår årliga Likabehandlingsdag med årskurs 1) är en del av vårt värdegrundsarbete.

Detta handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Vi vill med detta skapa ett tillits- och förtroendefullt klimat mellan alla på skolan. Aktiviteter som dessa främjar förståelse och tolerans för olikheter som leder till en känsla av gemenskap och tillhörighet. Detta, i sin tur, avvärjer risker för trakasserier och kränkningar som till exempel diskriminering och attityder gällande rasism, islamofobi, antisemitism, antiziganism. och homofobi.

Elevernas trygghet, trivsel samt förståelse för människors olikheter skapar de bästa förutsättningarna för mognad och bildning

Källa: Skolverket

Här hittar du vår likabehandlingsplan Pdf, 189 kB.


Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ladda ned som pdf: Plan mot diskriminering & kränkande behandling Pdf, 189 kB.

Läsårsdata 2021/2022

Ladda ner som pdf: Kalendarium Pdf, 107 kB.

Studiebidrag och studielån

På CSN:s hemsida hittar du all information om ditt studiebidrag och om hur du ansöker om studiebidrag och studielån för studier på universitet, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och komvux.

Här hittar du rätt information: www.csn.se

Ledighetsansökan

​Ladda ned som pdf: Ansökan om ledighet Pdf, 66 kB.

Trivselregler/Ordningsregler

​Ladda ned som pdf: Ordningsregler Pdf, 83 kB.


Medgivandeblankett

(för elever över 18 år)

Du som fyller 18 år blir i lagens ögon själv ansvarig för din skolgång. Vi på skolan tycker att det är bra om din vårdnadshavare får fortsatt möjlighet att följa din närvaro. Du måste då lämna in en Medgivandeblankett för detta till skolan. På kunskapsporten finns information om studieresultat.

Ladda ned som pdf: Medgivandeblankett Pdf, 50 kB.

Sjukanmälan/Frånvaroanmälan

För vårdnadshavare till barn under 18 år

Du som är 18 år eller äldre anmäler dig lättast genom länk till Skola24 via Kunskapsporten.

Elevrådets ordförande

Sara Gustavsson, vice ordförande och Märtha Gustavsson, ordförande.

Frånvarorapport/Föräldrakonto

Kunskapsgymnasiet Liljeholmen använder webblösningen Skola24 för att registrera elevernas frånvaro. Detta ger dig som förälder möjlighet att via inloggning få tillgång till ditt barns frånvaro.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.