Gå till innehåll

Praktisk information

Här hittar du information som rör skolan.

För att underlätta för dig har vi samlat all information som rör Kunskapsgymnasiet Liljeholmen på den här sidan. Hittar du inte den information som du söker får du gärna mejla oss så hjälper vi dig! info.liljeholmen@kunskapsgymnasiet.se

Kalendarium

Vårterminen 2024

9/1

Skolstart

9/2

Hemstudiedag

Vecka 9

Sportlov

11/3

Hemstudiedag

Vecka 14

Påsklov

9-10/5

Lov, Kristi himmelsfärd

6-7/6

Nationaldagen, hemstudiedag

11/6

Skolavslutning årskurs 1 och 2

12/6

Studenten


Ladda ner kalendarium för läsår 2023/24 Pdf, 26 kB.

Sjukanmälan/Frånvaroanmälan

För vårdnadshavare till barn under 18 år

Du som är 18 år eller äldre anmäler dig lättast genom länk till Skola24 via Kunskapsporten.


Ledighetsansökan

​Ladda ned som pdf: Ansökan om ledighet Pdf, 66 kB.

Vårdnadshavare - Kunskapsporten och introutbildning

Du som vårdnadshavare kan logga in på Kunskapsporten och ta del av ditt barns loggbok och en introduktionsutbildning. Syftet är att underlätta för dig att följa ditt barns skolgång.

Gör så här:
1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).

2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.

3. Klart!

På sidan som du som vårdnadshavare först kommer till finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter. Är din ungdom över 18 men samtycker att du som förälder ska ha tillgång till inloggningen så kan hen vända sig till koordinator.

Behöver du hjälp med loggboken är det en god idé att fråga ditt barn, de har mycket bra koll på våra verktyg. För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta koordinator Andrea González.

Tack på förhand!

Frånvarorapport/Föräldrakonto

Kunskapsgymnasiet Liljeholmen använder webblösningen Skola24 för att registrera elevernas frånvaro. Detta ger dig som förälder möjlighet att via inloggning få tillgång till ditt barns frånvaro.

Studiebidrag och studielån

På CSN:s hemsida hittar du all information om ditt studiebidrag och om hur du ansöker om studiebidrag och studielån för studier på universitet, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och komvux.

Här hittar du rätt information: www.csn.se

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ladda ned som pdf: Plan mot diskriminering & kränkande behandling Pdf, 296 kB.


Trivselregler/Ordningsregler

​Ladda ned som pdf: Trivselregler Pdf, 151 kB.


Värdegrundsarbete och likabehandlingsplan

Vårt viktiga värdegrundsarbete - alla olika men ändå lika

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas på IKG. Arbetet för likabehandling (exempelvis vår årliga Likabehandlingsdag med årskurs 1) är en del av vårt värdegrundsarbete.

Detta handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Vi vill med detta skapa ett tillits- och förtroendefullt klimat mellan alla på skolan. Aktiviteter som dessa främjar förståelse och tolerans för olikheter som leder till en känsla av gemenskap och tillhörighet. Detta, i sin tur, avvärjer risker för trakasserier och kränkningar som till exempel diskriminering och attityder gällande rasism, islamofobi, antisemitism, antiziganism. och homofobi.

Elevernas trygghet, trivsel samt förståelse för människors olikheter skapar de bästa förutsättningarna för mognad och bildning

Källa: Skolverket

Här hittar du vår likabehandlingsplan Pdf, 189 kB.

Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.


Medgivandeblankett

(för elever över 18 år)

Du som fyller 18 år blir i lagens ögon själv ansvarig för din skolgång. Vi på skolan tycker att det är bra om din vårdnadshavare får fortsatt möjlighet att följa din närvaro. Du måste då lämna in en Medgivandeblankett för detta till skolan. På kunskapsporten finns information om studieresultat.

Ladda ned som pdf: Medgivandeblankett Pdf, 50 kB.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.