Ingela Gillner rektor Internationella Kunskapsgymnasiet

Rektorn har ordet april -
Liljeholmen

Kunskapsgymnasiet Liljeholmens rektor Ingela Gillner om händelser på skolan

April 2021


Hej,

Vi har sett fram emot att kunna ta in fler elever till skolan för undervisning på plats och nu har möjligheten öppnats upp. Anledningen till beslutet är att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolan ska bedriva en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning upphör att gälla efter den 1 april. Det innebär att det från och med den 2 april inte längre finns någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan. Men huvudmän för gymnasieskolor har fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att undvika trängsel på skolan eller kollektivtrafiken, detta utifrån de lokala förutsättningarna.

Självklart skall vi säkerställa att vi fortsatt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer nu när vi släpper in fler elever på skolan. De elever som har särskilt stöd har fortsatt möjlighet att vara på skolan på heltid. Likaså kan vi ta in elever där det krävs särskild utrustning samt för att genomföra vissa examinationer. Om din lärare meddelar att du ska komma in för att utföra vissa moment eller skriva prov ska du göra det trots att det kanske ligger på en vecka då du har distansundervisning.

Så här ser planen ut för respektive årskurs kommande veckor;
v 15. årskurs 3 och 2 närundervisning, årskurs 1 distansundervisning
v 16. årskurs 3 och 1 närundervisning, årskurs 2 distansundervisning
v 17. årskurs 3 och 2 närundervisning, årskurs 1 distansundervisning
v 18. årskurs 3 och 1 närundervisning, årskurs 2 distansundervisning
v 19. årskurs 3 och 2 närundervisning, årskurs 1 distansundervisning
v 20. årskurs 3 och 1 närundervisning, årskurs 2 distansundervisning

Nu när det snart är lov igen vill jag påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. För mer information läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Under påsklovet kommer vi erbjuda elever lovskola där svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbetet kommer att prioriteras. Vi anordnar detta då vi vet att ni elever har haft ett tufft läsår och vi vill möjliggöra och skapa de bästa förutsättningar utifrån rådande omständigheter så att alla elever når sina mål. Ni kommer bli kallade av era lärare om ni erbjuds lovskola.

Torsdagen den 10 juni är det student för våra fina årskurs 3 elever. Det kommer inte att bli ett traditionellt studentfirande i år heller för skolans gymnasieelever som tar studenten. Transportstyrelsen har förlängt den tillfälliga regeln som tar bort möjligheten att fira student med studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Oavsett det vill vi ge eleverna en minnesvärd dag och vi kommer att planera för ett alternativt firande med utspring utifrån Folkhälsomyndighetens och det regionala smittskyddets rekommendationer. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till elever och vårdnadshavare senare under våren.

Jag vill återigen tacka för ert samarbete i dessa tider. Beslut kommer nära inpå och vi får vara flexibla. Tveka inte att höra av er till mig eller mina härliga medarbetare om det är något ni undrar över.

Tillsammans når vi längre !

Allt gott!
Ingela Gillner
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.