Ingela Gillner rektor Internationella Kunskapsgymnasiet

Rektorn har ordet maj -
Liljeholmen

Kunskapsgymnasiet Liljeholmens rektor Ingela Gillner om händelser på skolan

Maj 2021

Hej,

Idag har vi samlats för att fira våra fantastiska elever i år 3 som efter många års utbildning snart tar studenten. Kunskapsskolans och Kunskapsgymnasiets vision är att ge nästa generation de bästa förutsättningarna för morgondagen. Jag fick idag som stolt rektor tala till blivande studenter och förmedla budskapet att våga tro på sig själva och att gå ut i livet med självförtroende. Framtiden är deras!

Som ni redan vet så fortsätter vi deltid distansundervisning utifrån smittskyddets och Folkhälsomyndighetens rekommendation, detta för att undvika trängsel och minska risken för smittspridning. Lärarna gör allt för att skapa en undervisning som är motiverande och meningsfull för er alla. Vi kommer fortsätta göra det allra yttersta för att hålla en hög kvalitet i rådande situation och ge förutsättningar för alla elever att nå sina mål.

Jag vill betona och påminna om hur viktigt det är att du fortsätter hålla rutinen för ditt skolarbete och att du följer ditt schema. Använd dina förmågor i att planera arbetet och jobba mot bestämda mål. Det är inte långt kvar av läsåret, det har varit ett mycket utmanande år, men låt oss hjälpas åt att hålla i och hålla ut hela vägen fram till sommaren.

Din studiecoach finns till för att hjälpa och coacha dig hela vägen fram i mål, likaså finns elevhälsan tillgänglig. Vi vill ge alla fantastiska elever förutsättningar och möjligheten att nå sina mål innan sommarlovet. Jag är imponerad över den kraft som ni alla visar och med gemensamma krafter ska vi se till att det blir så bra som möjligt.

Vi kommer självklart att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer resten av terminen. De elever som har särskilt stöd har fortsatt möjlighet att vara på skolan på heltid. Likaså kan vi ta in elever för undervisning där det krävs särskild utrustning samt för att genomföra vissa examinationer. Om din lärare meddelar att du ska komma in för att utföra vissa moment eller skriva prov ska du göra det trots att det kanske ligger på en vecka då du har distansundervisning.

Så här ser planen ut för respektive årskurs kommande veckor;
v 18. årskurs 3 och 1 närundervisning, årskurs 2 distansundervisning
v 19. årskurs 3 och 2 närundervisning, årskurs 1 distansundervisning
v 20. årskurs 3 och 1 närundervisning, årskurs 2 distansundervisning
v 21. årskurs 3 och 2 närundervisning, årskurs 1 distansundervisning
v 22. “Forumvecka för alla elever”
v 23. avslutning för år 1 och 2 den 9 juni, STUDENTEN den 10 juni

Onsdagen den 9 juni har vi skolavslutning för eleverna i år 1 och 2
Vi välkomnar eleverna i år 2 klockan 09.00 och år 1 klockan 10.00

Torsdagen den 10 juni är det student för våra treor. Det kommer att bli ett traditionellt, högtidligt studentfirande här på skolan med studentlunch. Transportstyrelsen har förlängt den tillfälliga regeln som tar bort möjligheten att fira student med studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Oavsett det vill vi ge eleverna en minnesvärd dag och vi kommer att planera för firande med utspring utifrån Folkhälsomyndighetens och det regionala smittskyddets rekommendationer. Utspringet kommer ske i mindre grupper och vi vädjar om att respektera att inte komma fler än två familjemedlemmar/vänner per student för att undvika trängsel utanför skolan. När ni tagit emot er student ber vi er vänligen avlägsna er så snart som möjligt från området. Allt detta för att ett mindre utspring för våra fantastiska elever ens ska vara möjligt att genomföra.Tiden för studentfirande på skolan är cirka klockan 09.30-13.30, mer detaljerad information kommer längre fram.

Jag vill passa på att presentera några medarbetarförändringar på skolan. Petra Möller ska anta nya utmaningar i livet. Varmt lycka till Petra och stort tack för din tid på skolan! Petra Möller finns kvar på skolan till den 14 juni. Beatrice Hurtig kommer att börja hos oss den 29 april som ny koordinator. Beatrice kommer med sin kompetens och erfarenhet bli ett fantastiskt tillskott för skolan.

Vi välkomnar även Wan Revand som ny lärare inom biologi och naturkunskap till skolan. Med sin positiva energi och förmåga att möta varje elev ser vi fram emot att hon blir en del av vårt kollegium på Kunskapsgymnasiet Liljeholmen. Alex Roslinde kommer under nästkommande läsår vara föräldraledig.

Jag vill återigen tacka för ert samarbete i dessa tider. Beslut kommer nära inpå och vi får vara flexibla. Tveka inte att höra av er till mig eller mina härliga medarbetare om det är något ni undrar över.

Tillsammans når vi längre !
Allt gott och trevlig Valborg
Ingela Gillner, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.