Rektorn har ordet oktober -
Liljeholmen

Kunskapsgymnasiet Liljeholmens rektor Ingela Gillner om händelser på skolan

Oktober 2021

Hej!

Nu har vi kommit en bit in på terminen och alla kurser har kommit igång ordentligt. Under september har vi haft både föräldramöte för nya elever samt målsamtal med alla elever. Det är så härligt med en skola fylld av elever, något vi saknat under tidigare läsår. Jag vill tillsammans med alla medarbetare och er elever och vårdnadshavare skapa en gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt inom hela verksamheten. Detta görs bäst när vi samarbetar och har en gemensam ansvarskultur och tar ett gemensamt ansvar för utveckling och lärande.

Alla på skolan ska känna tillit och samhörighet och vi jobbar kontinuerligt för att vår skola ska präglas av sammanhållning och gemenskap för att skapa trygghet och trivsel. Vi eftersträvar en skolkultur där det råder studiefokuserad miljö då det är viktigt för oss att eleverna känner att de har studiero under lektionerna men även en god miljö att studera i mellan lektionspassen. För mig som rektor är det viktigt med elevers delaktighet och inflytande och skapa gemenskap och ömsesidig respekt mellan alla oss som befinner oss på kunskapsgymnasiet Liljeholmen.

Vi på skolan fortsätter att arbeta med att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov, skapa fler forum där eleverna kan vara delaktiga i skolans processer samt väva in hållbarhet i många delar kopplat till miljö, samhälle och individen.

Vi har även ett aktivt elevråd på skolan som jobbar för en positiv skolkultur och främjande av att skapa relationer mellan klasser och årskurser. Elevrådet har redan startat igång med trivselaktiviteter och fler kommer att genomföras framöver. Förra veckan var det biokväll för eleverna med popcorn och dryck i arenan.

Mål och utvecklingssamtal
Eleverna har nu satt upp mål i samtliga kurser tillsammans med sin studiecoach. Elever som har specifika mål, som är möjliga att nå men ändå erbjuder en viss utmaning och incitament för att arbeta vidare, är mer studiemotiverade. Med tydliga mål så vet eleven när den har lyckats och får en konkret bild av vad nästa steg är. De uppsatta målen ska givetvis följas upp och återkoppling ges löpande under lektionen samt under utvecklingssamtalen som kommer att ske vecka 46. Vårdnadshavare kallas till utvecklingssamtalet om eleven är under 18 år. Efter utvecklingssamtalet kan målen revideras vid behov.

Elevens möjligheter att klara skolan bra ökar när samarbetet mellan hem och skola fungerar väl. Några exempel på vad vi önskar att ni som vårdnadshavare ska göra är ta del av informationen som ges från skolan, till exempel rektorsbrev och mail. Gå även gärna in tillsammans med ditt barn och läs i EDS (vårt elevdokumentationssystem) om hur det går i de olika kurserna. Anmäl till skolan om ditt barn är sjukt, enligt skolans rutiner och kontakta skolan om du har frågor eller är orolig över något som gäller ditt barn. Hjälp ditt barn att påminna sig om skolans trivselregel för att vi ska få till en arbetsmiljö på skolan som skapar trygghet och trivsel, samt goda förutsättningar för lärande. Observera att för myndiga elever krävs ett samtycke för att skolan ska få möjlighet att fortsätta samarbeta med elevens föräldrar.

Ledigheter och frånvaro
Elevernas rättighet att gå i skolan och få möjlighet till lärarledd undervisning gäller 178 skoldagar per läsår. Vi värnar mycket om dessa dagar då vi vet att närvaro i skolan är viktigt för att en elev ska lyckas med sina studier. Av den anledningen är vi restriktiva när det gäller godkännandet av ledigheter och ber er att planera in semestrar under skolans lov. En elev som är ledig 1 skolvecka missar ungefär 20 timmar lärarledd undervisningstid. I undervisningstiden ingår från och med i år även tid för eleverna att arbeta med inlämningsuppgifter för att direkt kunna få återkoppling av läraren genom formativ bedömning, samt att minska stressen med hemuppgifter. Den formativa återkopplingen mellan lärare och elev är mycket viktig för att eleven ska veta hur den ska kunna utvecklas vidare för att nå sina studiemål.

Vad det gäller CSN så rapporterar skolan in elevernas frånvaro till CSN. Det är CSN som avgör om bidraget ska dras in. Det är viktigt att veta att om en elev får indraget CSN så kan det påverka andra bidrag som till exempel bostadsbidrag.

Covid -19
Från och med den 29 september släpptes restriktionerna i samhället. Vi ska dock fortsätta tvätta och sprita händerna samt stanna hemma vid symptom. Folkhälsomyndigheten har gått ut med att 12-15 åringar ska vaccineras, efter höstlovet. Region Stockholm kommer öppna upp för vaccination av den åldersgruppen på vaccinationsmottagningar redan innan det. Elever över 15 år har sedan tidigare haft möjlighet att vaccinera sig, vi uppmanar alla som kan att vaccinera sig då det är det bästa sättet att minska risken för smittspridning av covid-19. Som jag skrev i tidigare rektorsbrev så kommer jag skriva ett brev till alla elever och vårdnadshavare för elever under 18 år några gånger per termin. Jag hoppas i och med det få en tydlig kommunikation mellan skolan och hemmet för att ytterligare underlätta för vårt gemensamma uppdrag, att få våra elever att lära så mycket som möjligt och att alla ska trivas på Kunskapsgymnasiet Liljeholmen!

Hoppas ni får en fortsatt fin höst och tveka inte att höra av er till mig eller mina härliga medarbetare på Kunskapsgymnasiet Liljeholmen om det är något ni undrar över.


Tillsammans når vi längre

Allt gott!
Ingela Gillner
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.